Введення в обіг (All definitions of termin — 19)

Введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Визначені вимоги

Визначені вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Випробувальна лабораторія (All definitions of termin — 4)

Випробувальна лабораторія - орган з оцінки відповідності, який проводить випробування

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Випробування (All definitions of termin — 8)

Випробування - визначення однієї чи кількох характеристик об’єкта оцінки відповідності згідно з процедурою

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Виробник (All definitions of termin — 49)

Виробник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою.

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє продукцію або доручає її розроблення чи виготовлення та реалізує цю продукцію під своїм найменуванням або торговельною маркою (знаком для товарів і послуг). Положення цього Закону щодо виробників також застосовуються до монтажників ліфтів

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Виробництво елементів обладнання об'єкта електроенергетики (All definitions of termin — 9)

Введення в експлуатацію - використання продукції за її призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Гармонізований європейський стандарт (All definitions of termin — 9)

Гармонізований європейський стандарт - стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в "Офіційному віснику Європейського Союзу"

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Декларування відповідності (All definitions of termin — 4)

Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною (особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Декларування відповідності - підтвердження відповідності першою стороною

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Документ про відповідність (All definitions of termin — 5)

Документ про відповідність - декларація (в тому числі декларація про відповідність), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання заданих вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Документ про відповідність - декларація, протокол, звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Задані вимоги

Задані вимоги - заявлені потреби чи очікування, які зафіксовані в технічних регламентах, стандартах, технічних специфікаціях або в інший спосіб

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Заінтересована сторона (All definitions of termin — 5)

Заінтересована сторона - будь-яка фізична чи юридична особа або громадське об’єднання без статусу юридичної особи, що має безпосередній або опосередкований інтерес стосовно діяльності з розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності та/або використання результатів оцінки відповідності вимогам технічних регламентів

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації

Законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації - будь-які акти законодавства Європейського Союзу, що гармонізують умови впровадження продукції на ринок

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Знак відповідності технічним регламентам (All definitions of termin — 12)

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає застосовним вимогам, визначеним у технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукція відповідає вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Імпортер (All definitions of termin — 30)

Імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, яка вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої країни

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Інспектування (All definitions of termin — 12)

Інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проекту та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Інспектування - перевірка продукції, процесу, послуги чи установки або їх проектування та визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Коментарі (All definitions of termin — 3)

Коментарі - зауваження та пропозиції до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та їх проектів

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Модуль оцінки відповідності (All definitions of termin — 2)

Модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина, визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Надання на ринку (All definitions of termin — 18)

Надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для розповсюдження, споживання чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Об'єкт оцінки відповідності (All definitions of termin — 2)

Об’єкт оцінки відповідності - конкретний матеріал, продукція, установка, процес, послуга, система, особа чи орган, до яких застосовується оцінка відповідності

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Орган з інспектування (All definitions of termin — 2)

орган з інспектування - орган з оцінки відповідності, який здійснює інспектування

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Орган з оцінки відповідності (All definitions of termin — 14)

Орган з оцінки відповідності - орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Орган із сертифікації (All definitions of termin — 2)

орган із сертифікації - орган з оцінки відповідності, який є третьою стороною та управляє схемами сертифікації

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Орган, що призначає (All definitions of termin — 3)

Орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, розширює чи скорочує сферу їх призначення, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів з оцінки відповідності

Find the definition in the text on July 3, 2020, UA

орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений призначати органи з оцінки відповідності, обмежувати сферу їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дію рішень про призначення або анулювати ці рішення

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Оцінка відповідності (All definitions of termin — 18)

оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконані

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Підтвердження відповідності (All definitions of termin — 8)

Підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання визначених вимог було доведене

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Підтвердження відповідності - видача документа про відповідність, яка ґрунтується на прийнятому після критичного огляду рішенні про те, що виконання заданих вимог було доведене

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Презумпція відповідності

Презумпція відповідності - припущення, яке визнається достовірним, поки не буде доведено інше, про те, що продукція, пов’язаний з нею процес або метод виробництва чи інший об’єкт відповідає вимогам відповідного технічного регламенту, що визначені в ньому, а орган з оцінки відповідності відповідає спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Призначення (All definitions of termin — 5)

Призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності

Find the definition in the text on July 3, 2020, UA

Призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права виконувати як третій стороні певні завдання з оцінки відповідності згідно з відповідним технічним регламентом

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Продукція (All definitions of termin — 15)

Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу (крім послуг)

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Процедура оцінки відповідності (All definitions of termin — 4)

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що визначені вимоги виконуються

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що задані вимоги виконуються

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Ризик (All definitions of termin — 40)

Ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Розповсюдження (All definitions of termin — 3)

Розповсюдження - надання продукції на ринку України після введення її в обіг

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Розповсюдження - надання продукції на ринку після введення її в обіг

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Розповсюджувач (All definitions of termin — 23)

Розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає продукцію на ринку України

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA

Сертифікація (All definitions of termin — 24)

Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу

Find the definition in the text on July 3, 2019, UA

Сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу

Find the definition in the text on January 15, 2015, UA


on top