Про державну геологічну службу України
Law of Ukraine on November 4, 19991216-XIV

Геологічна діяльність

Геологічна діяльність — виробнича, наукова та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр.

Find the definition in the text on November 18, 2012

Геологічне вивчення надр (All definitions of termin — 2)

Геологічне вивчення надр — спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства.

Find the definition in the text on November 18, 2012

Геологічне середовище

Геологічне середовище — частина земної кори (гірські породи, грунти, донні відкладення, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності.

Find the definition in the text on November 18, 2012

Державна геологічна служба України

Державна геологічна служба України включає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, державні підприємства, установи та організації, які організовують та проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реалізацію державної політики у галузі користування надрами, здійснюють планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин, накопичення і зберігання геологічної інформації про надра, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах, проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів геологічної діяльності.

Find the definition in the text on January 1, 2011

Мінерально-сировинна база (All definitions of termin — 3)

Мінерально-сировинна база — сукупність родовищ корисних копалин, у тому числі техногенних, а також відходів від видобування та переробки корисних копалин, придатних для промислового використання.

Find the definition in the text on November 18, 2012

Моніторинг геологічного середовища

Моніторинг геологічного середовища — система спостережень, збирання, оброблення, передавання, зберігання та аналізу інформації про стан геологічного середовища, прогнозування його змін, розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень.

Find the definition in the text on November 18, 2012

Моніторинг мінерально-сировинної бази

Моніторинг мінерально-сировинної бази — система спостережень, збирання, оброблення, передавання, зберігання та аналізу інформації про розвідані запаси та ресурси корисних копалин, прогнозування їх стану, видобутку та переробки, на основі чого формується Державний фонд родовищ корисних копалин і його резерв.

Find the definition in the text on November 18, 2012

Небезпечне геологічне явище

Небезпечне геологічне явище — явище, яке є наслідком дії геологічних процесів, що виникають у земній корі під впливом природних чи техногенних чинників або їх спільної дії.

Find the definition in the text on November 18, 2012


on top