List of terms Number: 1 term

Істотні обставини страхового ризику

Істотні обставини страхового ризику — обставини, інформація про які наведена страхувальником у заяві на страхування, та відомості про які подано ним окремо на запит страховика під час укладання або дії договору страхування, а також інші обставини, інформація про які має суттєве значення для оцінки страхового ризику і є такою, якою страховик керується для прийняття рішення про страхування і для встановлення істотних умов договору страхування.

 Про затвердження порядків і правил обов'язкового страхування у сфері космічної діяльності
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure, Rule, Typical Form, Treaty on November 10, 20101033


on top