List of terms Number: 3 terms

Істотний недолік

Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак

 Про захист прав споживачів
Law of Ukraine on May 12, 19911023-XII

Істотний недолік — недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання машини, роботи, послуги відповідно до їх цільового призначення.


Істотний недолік — такий недолік, що робить неможливим або недопустимим використання ДТЗ відповідно до його призначення, або такий, що може представляти загрозу для життя Споживача чи інших людей, або такий, для усунення якого необхідні великі витрати праці й часу та який проявляється неодноразово після усунення.on top