List of terms Number: 1 term

Інші позаоборотні активи

Інші позаоборотні активи — вартість довгострокових активів (сума дебіторської заборгованості із строком погашення більше одного року, сума заборгованості за продані основні засоби тощо).

 Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів приватизації
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Method on September 8, 1993717


on top