List of terms Number: 1 term

Інцидент пов'язаний з космічною діяльністю

Інцидент — пов'язана з космічною діяльністю подія, що призвела до створення загрози життю та здоров'ю людей, а також до пошкодження або знищення майна громадян, підприємств, установ та організацій чи заподіяння шкоди довкіллю.

 Про космічну діяльність
Law of Ukraine on November 15, 1996502/96-ВР


on top