List of terms Number: 12 terms

Інцидент

Інцидент — будь-яка подія, крім авіаційної події, пов'язана з використанням ПС, яка впливає або могла б вплинути на безпеку експлуатації ПС.


Інцидент — будь-яка подія, окрім авіаційної пригоди, що пов'язана з використанням повітряного судна, яка впливає або могла вплинути на безпеку польоту.


Інцидент — будь-яка подія, крім авіаційної пригоди, що пов'язана з використанням повітряного судна, яка впливає або могла вплинути на безпеку польоту.


Інцидент — будь-яка подія, крім авіаційної пригоди, що пов'язана з використанням ПС, яка впливає або могла вплинути на безпеку польоту.


Інцидент — подія, пов'язана з використанням ПС, що обумовлена відхиленням від нормального функціонування ПС, екіпажу, служб обслуговування повітряного руху та забезпечення польотів, впливом зовнішнього середовища, яке погіршує безпеку польоту, але яка не закінчилася катастрофою, аварією або серйозним інцидентом.

Не відноситься до інцидентів відмова будь-якої системи ПС, яка виявляється екіпажем до моменту вирулювання і яка не призвела до будь-яких наслідків для пасажирів, екіпажу, третіх осіб, ПС та навколишнього середовища.


Інцидент — випадок, подія, порушення вимог БС при експлуатації судна або у зв'язку з нею, внаслідок чого судно або особа піддається небезпеці, або за результатами якої може бути завдано серйозне пошкодження судну, його конструкції, або завдано шкоди довкіллю.


Інцидент — транспортна подія, пов'язана з експлуатацією судна, що обумовлена відхиленням від нормального функціонування судна, екіпажу, впливом зовнішнього середовища, що погіршує безпеку судноплавства, але яка не закінчилася дуже серйозною аварією (катастрофою), серйозною аварією (аварією) або серйозним інцидентом.

До інцидентів належать:

а) поява недопустимих тріщин на корпусі судна, що викликають водотічність;

б) локалізоване руйнування двигуна або допоміжної силової установки;

в) порушення керованості судна;

г) попадання в зону небезпечних метеорологічних явищ;

ґ) порушення норм завантаженості, правил перевезення небезпечних вантажів (у тому числі їх оформлення);

д) помилкове спрацювання системи пожежогасіння або сигналізації про пожежу;

е) випуск судна в рейс з незавершеним технічним обслуговуванням.


Інцидент — будь-яка подія, крім авіаційної події, що пов'язана з використанням ПС, яка впливає або могла вплинути на безпеку експлуатації.


"Інцидент" — подія, що пов'язана з використанням повітряного судна як на землі (від початку запуску двигуна до його зупинки відповідно до порядку паркування), так і в повітрі, характеризується відхиленням від нормального функціонування повітряного судна, екіпажу, роботи системи управління польотами і їх забезпечення, а також несприятливими умовами навколишнього середовища, та негативно вплинула на безпеку польотів, але не призвела до авіаційних подій.


Інцидент — подія, крім авіаційної події, що пов'язана з експлуатацією повітряного судна і впливає або може вплинути на рівень безпеки його експлуатації.

 Повітряний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on May 19, 20113393-VI

Інцидент - подія, крім авіаційної події, що пов'язана з експлуатацією повітряного судна і впливає або може вплинути на рівень безпеки його експлуатації

 Повітряний кодекс України
Code of Ukraine; Law, Code on May 19, 20113393-VI

«інцидент» означає будь-яку подію, що має фактичний негативний вплив на безпеку мережевих та інформаційних системon top