Вантажовідправник (Всі визначення терміна — 15)

"Вантажовідправник (вантажоодержувач)" — особа, зазначена в товаротранспортних документах, яка відповідно до взятих на себе зобов'язань передала (прийняла) або має намір передати (прийняти) товари перевізнику (від перевізника).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Виготовлення

"Виготовлення (виробництво)" — виконання будь-яких видів виробничих або технологічних операцій, у тому числі складання або які-небудь особливі операції, метою яких є отримання продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Декларація про походження товару

"Декларація про походження товару" — заява про країну походження товару, зроблена виробником, продавцем чи особою, що перемішує товари, на комерційному рахунку або іншому документі, що має стосунок до товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Критерій достатньої обробки

"Критерій достатньої обробки (переробки)" — один із критеріїв визначення країни походження товарів, відповідно до якого товар, якщо в його виробництві беруть участь дві країни чи більше, уважається таким, що походить з тієї країни, на території якої його було піддано останній істотній обробці (переробці), достатній для надання товарові його характерних властивостей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Матеріал (Всі визначення терміна — 2)

"Матеріал" — будь-який інгредієнт, сировина, компонент або деталь і т.п., що використовується для виробництва продукту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Матеріал іноземного походження

"Матеріал іноземного походження" — матеріал, що не походить з територій держав — учасниць Угоди, або матеріал, походження якого не встановлено.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Партія товару (Всі визначення терміна — 6)

"Партія товару" — товари, які поставляються одночасно за одним або кількома товаротранспортними документами на адресу одного вантажоодержувача від одного вантажовідправника, а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як багаж однією особою, що перетинає кордон.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Продукт (Всі визначення терміна — 2)

"Продукт (продукція)" — виготовлений (вироблений) продукт, навіть якщо він призначений для подальшого використання в іншій виробничій операції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Товар (Всі визначення терміна — 27)

"Товар" — будь-яке майно, як матеріал, так і продукт, у тому числі теплова, електрична, інші види енергії й транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон (за винятком транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і товарів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011

Ціна на умовах франко-завод

"Ціна на умовах франко-завод" — ціна товару, що підлягає сплаті виробнику, на підприємстві якого виконувалась остання обробка (переробка), на умовах франко-завод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2011


вгору