Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Зберігання векселів

Зберігання векселів — це здійснення банком за дорученням, від імені і за рахунок довірителя (векселедержателя) операцій з векселями на підставі одержаних від довірителя інструкцій, тобто:

1) схову;

2) передавання оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя;

3) передавання примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя;

4) передавання оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на умовах, вказаних довірителем.

Якщо з контексту не буде випливати інше, далі за текстом цієї частини:

а) під "векселем" мається на увазі власне вексель, оригінал, копія або примірник векселя;

б) під "примірником для вручення" мається на увазі акцептований примірник переказного векселя або такий примірник, що мав бути пред'явлений або був пред'явлений до акцепту та неакцептований, незалежно від того опротестований цей примірник чи ні, який банк зберігає і має передати законному власнику іншого примірника безпосередньо або через уповноважену особу,

в) "довіритель" — також і особа, яка може бути законним векселедержателем.

 Положення про операції банків з векселями
Національний банк; Положення від 28.05.1999258

Зберігання векселів — здійснення банком за дорученням, від імені та за рахунок векселедержателя операцій з векселями на підставі одержаних від векселедержателя інструкцій.вгору