Статут Міжнародного союзу електрозв'язку
Міжнародний союз електрозв'язк; Статут, Міжнародний документ від 22.12.1992

Адміністрація

Адміністрація: Будь-яка урядова установа або служба, що відповідає за виконання зобов'язань по Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку, по Конвенції Міжнародного союзу електрозв'язку і по Адміністративних регламентах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Визнана експлуатаційна організація

Визнана експлуатаційна організація: Будь-яка експлуатаційна організація, що відповідає вищенаведеному визначенню, яка експлуатує службу громадської кореспонденції чи радіомовлення і на яку зобов'язання, передбачені у Статті 6 цього Статуту, покладаються Членом Союзу, на території якого розташований орган управління цієї організації, або Членом Союзу, що дозволив цій експлуатаційній організації установити і експлуатувати на своїй території службу електрозв'язку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Графічний документ

Графічний документ є носієм інформації, на якому записується у постійному вигляді друкований чи рукописний текст або нерухоме зображення, який може бути підшитий і до якого можна звертатися в подальшому.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Громадська кореспонденція

Громадська кореспонденція: Будь-яке повідомлення електрозв'язку, яке підприємства і станції, призначені для обслуговування населення, мають приймати для передачі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Делегат

Делегат: Особа, яку уряд Члена Союзу направляє на Повноважну Конференцію, або особа, що представляє уряд чи адміністрацію Члена Союзу на Конференції або на зборах Союзу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Делегація

Делегація: Всі делегати, а в деяких випадках представники, радники, аташе чи перекладачі, направлені одним і тим самим Членом Союзу. Кожний Член Союзу вільний у виборі складу своєї делегації на свій розсуд. Зокрема, він може включити до неї в статусі делегатів, радників чи аташе осіб, які належать до будь-якого об'єднання чи організації, що має на це право відповідно до належних положень Конвенції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Експлуатаційна організація

Експлуатаційна організація: Будь-яка приватна особа, компанія, корпорація чи організація, яка експлуатує устаткування електрозв'язку що призначене для забезпечення служби міжнародного електрозв'язку, або здатна заподіяти шкідливі перешкоди такій службі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Електрозв'язок (Всі визначення терміна — 10)

Електрозв'язок: Будь-яка передача, випромінювання або прийом знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків чи будь-яких повідомлень по проводовій, радіо, оптичній чи інших електромагнітних системах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Міжнародна служба електрозв'язку

Міжнародна служба електрозв'язку: Служба електрозв'язку між підприємствами чи станціями електрозв'язку будь-якого типу, що знаходяться в різних країнах або належать різним країнам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Приватні телеграми

Приватні телеграми: Телеграми, крім урядових або службових телеграм.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Радіозв'язок (Всі визначення терміна — 13)

Радіозв'язок: Електрозв'язок, що здійснюється шляхом радіохвиль.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Служба радіомовлення

Служба радіомовлення: Служба радіозв'язку, передачі якої призначені для безпосереднього прийому населенням. Ця служба може здійснювати передачу звуку, передачу телебачення та інші види передач.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Телеграма (Всі визначення терміна — 4)

Телеграма: Письмовий текст, призначений для передачі по телеграфу з метою доставки адресату. Цей термін також включає радіотелеграми, якщо не застережено інше.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Телеграфія

Телеграфія: Вид електрозв'язку, при якому інформація, що передається, призначена для запису під час прийому у вигляді графічного документа; передана інформація може бути в деяких випадках представлена в іншому вигляді або може бути записана для наступного використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Телефонія (Всі визначення терміна — 2)

Телефонія: Вид електрозв'язку, призначений в основному для обміну інформацією у вигляді мови.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Урядові повідомлення електрозв'язку

Урядові повідомлення електрозв'язку: Повідомлення електрозв'язку, що виходять від:

- голови держави;

- голови уряду або членів уряду;

- головнокомандуючих збройними сухопутними, морськими або повітряними силами;

- дипломатичних чи консульських представників;

- Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, керівників основних органів Організації Об'єднаних Націй;

- Міжнародного Суду, або відповіді на відзначені вище урядові повідомлення електрозв'язку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998

Шкідлива перешкода

Шкідлива перешкода: Перешкода, що заважає дії радіонавігаційної служби або інших служб безпеки чи яка істотно погіршує якість, неодноразово перериває чи затруднює роботу служби радіозв'язку, яка діє відповідно до Регламенту радіозв'язку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.11.1998


вгору