Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття
Рада Європи; Стратегія, Міжнародний документ від 25.10.1995

Біологічне різноманіття (Всі визначення терміна — 3)

Біологічне різноманіття — варіабельність живих організмів з усіх джерел, включаючи, між іншим, наземні, морські, інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманіття в межах виду, між видами та різноманіття екосистем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.10.1995

Ландшафтне різноманіття (Всі визначення терміна — 2)

Ландшафтне різноманіття — формальне вираження численних зв'язків, що мають місце в даний час між індивідуумом або суспільством та топографічно окресленою територією, і зовнішній прояв яких є результатом впливу природних та людських чинників та їх комбінацій протягом певного часу (проект рекомендацій Ради Європи щодо комплексної охорони районів культурного ландшафту в межах ландшафтної політики).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.10.1995


вгору