Перелік термінів Кількість: 1 термін

Заявка (Всі визначення терміна — 17)

Заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту

 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Закон України від 15.12.19933687-XII


вгору