Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

Перелік термінів Кількість: 17 термінiв

Заявка

Заявка - сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту

 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Закон України від 15.12.19933687-XII

Заявка — сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару.


Заявка — сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг.


Заявка — офіційне звернення заявника у відповідній формі до Укравіатрансу для одержання (продовження терміну дії) сертифіката, унесення змін до додатка до сертифіката.

 Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України
Мінтранс України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 29.03.2004252

Заявка — офіційне звернення заявника в установленій формі на допуск злітно-посадкового майданчика до експлуатації та одержання чи продовження терміну дії Посвідчення про допуск до експлуатації.

 Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден
Державіаслужба; Наказ, Правила, Форма типового документа, Перелік від 01.12.2004205

Заявка - пропозиція на купівлю чи продаж іноземних валют/банківських металів, яка містить суттєві умови угоди і подається суб'єктом ринку до Національного банку за допомогою засобів Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та/або функціоналів торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо)

 Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова Національного банку України; Правила, Положення від 10.08.2005281

Заявка — подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка містить умови угоди; зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є згодою цього учасника укласти біржову угоду та виконати біржовий контракт.

 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Положення від 19.12.20061542

Заявка — офіційне звернення заявника у відповідній формі до Державіаадміністрації щодо одержання чи продовження дії Сертифіката або внесення змін до спеціальних експлуатаційних положень.

 Про затвердження Програми контролю якості безпеки авіаційних суб'єктів
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Програма, Картка, Протокол, Форма типового документа від 20.04.2007329

Заявка — письмово оформлений намір, поданий відповідно до вимог та у строки, зазначені в оголошенні про конкурс.


Заявка - подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка містить умови, на яких пропонується здійснити укладення біржового контракту (договору); зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є пропозицією та згодою цього учасника укласти та виконати біржовий контракт (договір);

 Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж
НКЦПФР; Рішення, Положення, Порядок від 22.11.20121688

Заявка - заявка на закупівлю товарів і послуг, сформована відповідальною особою БМД засобами програмного комплексу “Договори” за встановленою формою

 Про затвердження нормативно-правового акта з питань здійснення закупівель товарів і послуг
Постанова Національного банку України; Положення, Форма типового документа, План, Протокол, Інформація, Звіт від 07.11.2013440

Заявка - документ, що підтверджує намір КЛІЄНТА на участь в операціях із розміщення депозитних сертифікатів, касового обслуговування банків у національній валюті України та перевезення валютних цінностей, поданий КЛІЄНТОМ до Національного банку з використанням відповідного програмного комплексу, або документ, що підтверджує намір КЛІЄНТА підключати абонентський вузол КЛІЄНТА до системи BankID

 Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України
Рішення Національного банку України; Пропозиції, Заява, Перелік, Повідомлення, Форма типового документа від 03.01.20172-рш

Заявка - документ, що підтверджує намір КЛІЄНТА на участь в операціях із розміщення депозитних сертифікатів, касового обслуговування банків у національній валюті України та перевезення валютних цінностей, поданий КЛІЄНТОМ до Національного банку з використанням відповідного програмного комплексу

 Про затвердження Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України
Рішення Національного банку України; Пропозиції, Заява, Форма типового документа, Перелік, Повідомлення, Договір від 28.12.2017852-рш

Заявка - офіційне звернення власника або експлуатанта повітряного судна або псевдоповітряного судна до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання адреси повітряного судна

 Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 24 «Правила надання адреси повітряного судна»
Державіаслужба України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 07.09.2018921

Заявка - пропозиція щодо купівлі, продажу чи обміну іноземних валют, яка містить суттєві умови угоди і подається банком до Національного банку за допомогою засобів Системи підтвердження угод на валютному ринку України (далі - Система підтвердження угод) та/або функціоналів торговельно-інформаційних систем


Заявка - звернення заявника до уповноваженого органу з питань цивільної авіації з метою отримання державного та реєстраційного знаків для повітряного судна, реєстрації (перереєстрації) його у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або виключення його з цього реєстру

 Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»
Державіаслужба України; Наказ, Правила, Класифікатор, Форма типового документа, Акт, Свідоцтво від 05.02.2019153

Заявка - сукупність документів, необхідних для видачі охоронного документа