Вартість будівництва

Вартість будівництва — погоджена управителем і забудовником у договорі вартість будівництва всіх об'єктів інвестування як складової частини об'єкта будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об'єкта будівництва та кількості вимірних одиниць усіх об'єктів інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Вимірна одиниця об'єкта інвестування

Вимірна одиниця об'єкта інвестування — встановлена правилами фонду фінансування будівництва одиниця виміру об'єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об'єкта інвестування як єдиного цілого.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Винагорода управителя ФОН

Винагорода управителя ФОН — грошові кошти, які відповідно до цього Закону управитель самостійно утримує за рахунок ФОН за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю: проведення операцій з нерухомістю та здійснення інших дій з управління ФОН з метою отримання доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН та для забезпечення його діяльності з управління майном. Управитель самостійно утримує таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені Правилами ФОН.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Винагорода управителя ФФБ

Винагорода управителя ФФБ — грошові кошти, які відповідно до цього Закону установники управління (довірителі ФФБ) сплачують управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених управителем у зв'язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про управління майном (договорами про участь у ФФБ), а також для забезпечення його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують управителю таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені договором про участь у ФФБ. Управитель може отримувати винагороду або утримувати її самостійно в інших випадках, передбачених цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Відкріплення об'єкта інвестування від довірителя

Відкріплення об'єкта інвестування від довірителя — припинення правовідносин, встановлених між управителем ФФБ та довірителем стосовно закріпленого за довірителем об'єкта інвестування, в результаті чого довіритель втрачає право вимоги на цей об'єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Договір управителя із забудовником (Всі визначення терміна — 2)

Договір управителя із забудовником (далі — договір) — договір, який регулює взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об'єктів інвестування установникам управління майном та укладається у випадках, передбачених цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Договір управління майном (Всі визначення терміна — 3)

Договір управління майном — договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном. За цим Законом договором управління майном для фонду фінансування будівництва (далі — ФФБ) є договір про участь у ФФБ, а для фонду операцій з нерухомістю (далі — ФОН) та системи ФОН-ФФБ — договір про придбання сертифікатів ФОН.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Закріплення об'єкта інвестування за довірителем

Закріплення об'єкта інвестування за довірителем — встановлення правовідносин між довірителем та управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в майбутньому.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Здійснення контролю за юридичною особою (Всі визначення терміна — 2)

Здійснення контролю за юридичною особою — володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, що контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Об'єкт будівництва (Всі визначення терміна — 6)

Об'єкт будівництва — будівля, споруда або комплекс споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Об'єкт інвестування (Всі визначення терміна — 3)

Об'єкт інвестування — квартира або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Облік прав вимоги довірителів ФФБ

Облік прав вимоги довірителів ФФБ — облік вимірних одиниць об'єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать довірителям.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Перелік об'єктів інвестування

Перелік об'єктів інвестування — документ за конкретним об'єктом будівництва, підписаний забудовником та управителем ФФБ, що підтверджує право управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об'єктів інвестування, що містяться в цьому документі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Пов'язана особа юридичної особи

Пов'язана особа юридичної особи (далі — пов'язана особа) — юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Позичальник фонду фінансування будівництва

Позичальник — довіритель ФФБ, який отримав у банку кредит для участі в ФФБ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування

Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування — встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об'єкта інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Правила фонду

Правила фонду (Правила ФФБ, Правила ФОН) — система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього фонду, якої мають дотримуватися всі суб'єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Сертифікат ФОН

Сертифікат ФОН — цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Система обліку прав вимоги довірителів ФФБ

Система обліку прав вимоги довірителів ФФБ — складений управителем на відповідну дату перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об'єктів інвестування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Система ФОН-ФФБ

Система ФОН-ФФБ — врегульовані цим Законом та договорами дії довірителів та управителя системи ФОН-ФФБ при організації будівництва. Довірителями системи ФОН-ФФБ є власники сертифікатів ФОН (установники управління ФОН), від імені яких виступає управитель системи ФОН-ФФБ. Правовідносини ФОН-ФФБ виникають за умови, що ФОН та ФФБ мають одного управителя, і кошти ФОН мають спрямовуватися до ФФБ. На інших довірителів ФФБ правовідносини системи ФОН-ФФБ не поширюються.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Спільний інвестор ФОН

Спільний інвестор ФОН — цілісна спільність власників сертифікатів ФОН, від імені яких виступає управитель ФОН. Власники сертифікатів ФОН, які складають спільного інвестора ФОН, не мають права власності на наперед визначені частки активів ФОН і не можуть самостійно розпоряджатися цими активами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Управитель (Всі визначення терміна — 7)

Управитель — фінансова установа, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та відповідає вимогам, встановленим цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Установник управління майном (Всі визначення терміна — 3)

Установник управління майном (далі — установник) — особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном. У цьому Законі для ФФБ — це довіритель, при емісії сертифікатів ФОН — це власник сертифікатів ФОН.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Фінансування будівництва (Всі визначення терміна — 2)

Фінансування будівництва — використання управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об'єктів будівництва за умовами договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Фонд операцій з нерухомістю

Фонд операцій з нерухомістю — кошти, отримані управителем ФОН в управління, а також нерухомість і інше майно, майнові права та доходи, набуті від управління цими коштами, в тому числі майнові права та права вимоги, набуті за договорами про участь у фонді фінансування будівництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013

Фонд фінансування будівництва

Фонд фінансування будівництва — кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах Правил фонду та договорів про участь у ФФБ.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2013


вгору