Воєнна організація держави (Всі визначення терміна — 3)

Воєнна організація держави — охоплена єдиним керівництвом сукупність органів державної влади, військових формувань, утворених відповідно до Конституції і законів України, діяльність яких перебуває під демократичним контролем суспільства і відповідно до Конституції та законів України безпосередньо спрямована на вирішення завдань захисту інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави

Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави (далі — цивільний контроль) — комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності всіх складових частин Воєнної організації та правоохоронних органів держави, сприяння їхній ефективній діяльності і виконанню покладених на них функцій, зміцненню державної та військової дисципліни.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Правоохоронні органи (Всі визначення терміна — 8)

Правоохоронні органи — державні органи, які відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013

Цивільно-військові відносини

Цивільно-військові відносини — сукупність правових взаємовідносин між суспільством та складовими частинами Воєнної організації держави, які охоплюють політичні, фінансово-економічні, соціальні та інші процеси у сфері національної безпеки і оборони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2013


вгору