Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення

Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення — обов'язкове агрохімічне обстеження ґрунтів з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки, в якому фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів, рівні їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Забруднення земель (Всі визначення терміна — 2)

Забруднення земель — накопичення в ґрунтах і ґрунтових водах внаслідок антропогенного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Знищення межових знаків (Всі визначення терміна — 2)

Знищення межових знаків — дії громадян, які призвели до втрати в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки, внаслідок чого виникає потреба у проведенні додаткових геодезичних робіт з їх відновлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Знищення чи пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних насаджень

Знищення чи пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних насаджень — дії громадян чи посадових осіб, які призводять до часткового або повного пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд чи захисних насаджень, погіршення їх технічного стану, внаслідок чого виникає потреба у проведенні додаткових робіт, пов'язаних із захистом земель від водної та вітрової ерозій, інших негативних процесів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Межа земельної ділянки (Всі визначення терміна — 2)

Межа земельної ділянки — умовна замкнена ламана лінія, що розмежовує земельні ділянки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Межовий знак (Всі визначення терміна — 2)

Межовий знак — спеціальний знак встановленого зразка, яким закріплюється місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами

Невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами — допущення появи небажаної трав'янистої рослинності, яка негативно впливає на розвиток культурних рослин, призводить до поширення шкідників і хвороб або не дає можливості використовувати землі за призначенням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням

Невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням — невикористання земельної ділянки, крім реалізації науково обґрунтованих проектних рішень, або фактичне використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню, встановленому при передачі земельної ділянки у власність чи наданні в користування, в тому числі в оренду, а також недодержання режиму використання земельної ділянки або її частини в разі встановлення обмежень (обтяжень).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Невиконання умов зняття, збереження і нанесення родючого шару ґрунту

Невиконання умов зняття, збереження і нанесення родючого шару ґрунту — невиконання або неякісне виконання обов'язкових заходів, передбачених затвердженою відповідно до законодавства проектною документацією, щодо знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, що призвело до його псування чи знищення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Непроведення рекультивації порушених земель

Непроведення рекультивації порушених земель — невиконання комплексу організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель відповідно до затвердженої документації із землеустрою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Охорона земель (Всі визначення терміна — 5)

Охорона земель — система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Псування земель

Псування земель — порушення природного стану земель, яке здійснюється без обґрунтованих проектних рішень, погоджених та затверджених в установленому законодавством порядку, забруднення їх хімічними, біологічними та радіоактивними речовинами, в тому числі тими, що викидаються в атмосферне повітря, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, неочищеними стічними водами, порушення родючого шару ґрунту, невиконання вимог встановленого режиму використання земель, а також використання земель у спосіб, що погіршує їх природну родючість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель

Розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель, — добування корисних копалин, будівництво очисних споруд, меліоративних систем та інших об'єктів з порушеннями вимог земельного законодавства України, затвердженої документації із землеустрою, що призводять до ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, псування і забруднення земель, засмічення відходами та інших негативних процесів на тій чи іншій земельній ділянці, а також на суміжних земельних ділянках, що викликає необхідність встановлення обмежень (обтяжень) використання цих земель.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012

Самовільне зайняття земельної ділянки

Самовільне зайняття земельної ділянки — будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.12.2012


вгору