Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика від 15.08.1996961

Відновна вартість основних засобів (Всі визначення терміна — 2)

Відновна вартість основних засобів — вартість відтворення основних засобів на дату оцінки з урахуванням затрат, пов'язаних із закінченим капітальним ремонтом, відповідно до вимог пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 р. N 523.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Дата оцінки майна, що приватизується

Дата оцінки — визначена наказом керівника державного органу приватизації дата (перше число місяця), на яку проводиться оцінка.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Дооцінка залишкової вартості основних засобів (Всі визначення терміна — 2)

Дооцінка залишкової вартості основних засобів — різниця між проіндексованою станом на 1 квітня 1996 р. залишковою вартістю основних засобів, наявних на дату складання передаточного (розподільчого) балансу, та їх залишковою вартістю без урахування зазначеної індексації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Експерт вартості майна, що приватизується

Експерт — юридична особа, яка відповідно до угоди, укладеної з Фондом державного майна, має право на проведення експертної оцінки та дооцінки об'єктів приватизації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Експертна оцінка майна, що приватизується

Експертна оцінка — визначення оціночної вартості майна експертом відповідно до договору з державним органом приватизації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Залишкова вартість основних засобів

Залишкова вартість основних засобів — відновна вартість основних засобів на дату оцінки за вирахуванням їх зносу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Інвестиційні зобов'язання

Інвестиційні зобов'язання — зобов'язання покупця щодо внесення інвестицій у вигляді коштів та інших видів майна, необхідних для ефективного функціонування об'єкта оцінки та випуску ним конкурентоспроможної продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт)

Індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт) — будівлі, споруди, машини, устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, незавершене капітальне будівництво та інші цінності, що реалізуються окремо як самостійний об'єкт продажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Ліквідаційна вартість майна (Всі визначення терміна — 3)

Ліквідаційна вартість майна — вірогідна ціна, за якою майно може бути продане на ринку на дату оцінки з урахуванням терміну продажу, визначеного ліквідаційною комісією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Масова оцінка майна, що приватизується

Масова оцінка — визначення вартості майна, що приватизується, з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Оцінка майна, що приватизується

Оцінка — визначення вартості майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Оціночна вартість майна (Всі визначення терміна — 2)

Оціночна вартість майна — вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на ринку на дату оцінки з урахуванням вимог договору купівлі-продажу майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Передаточний баланс підприємства

Передаточний баланс підприємства — баланс підприємства, складений на дату оцінки, або баланс за останній звітний період для підприємств, які приватизуються відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 р. N 699 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів", на підставі якого проводиться оцінка.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Початкова ціна майна, що приватизується

Початкова ціна — ціна, з якої починаються торги під час продажу майна на аукціоні, за конкурсом та на фондовій біржі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Розподільчий баланс підприємства

Розподільчий баланс підприємства — баланс, що складається під час відокремлення (виділення) об'єктів із цілісного майнового комплексу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Цілісний майновий комплекс (Всі визначення терміна — 9)

Цілісний майновий комплекс — господарський об'єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг). Цілісними майновими комплексами можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва, дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в самостійні об'єкти приватизації з подальшим складанням розподільчого балансу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998

Ціна майна (Всі визначення терміна — 3)

Ціна майна — грошовий еквівалент майна, розрахований шляхом масової або експертної оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.08.1998


вгору