Двоставковий тариф (Всі визначення терміна — 4)

Двоставковий тариф — тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, який складається з річної абонентської плати (вартості обслуговування одиниці теплового навантаження об'єкта теплоспоживання), яка компенсує умовно-постійну частину тарифу, та вартості одиниці реалізованої теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, яка компенсує умовно-змінну частину тарифу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Економічно обґрунтовані плановані витрати (Всі визначення терміна — 9)

Економічно обґрунтовані плановані витрати — витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Одноставковий тариф

Одноставковий тариф — вартість одиниці реалізованої послуги, яка визначена однією ставкою і не розподіляється на умовно-змінну та умовно-постійну частини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Операційна діяльність (Всі визначення терміна — 25)

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Планована виробнича собівартість теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води

Планована виробнича собівартість теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води — прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Повна планована собівартість послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води

Повна планована собівартість послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води — економічно обґрунтовані витрати підприємств, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Повна планована собівартість теплової енергії

Повна планована собівартість теплової енергії — економічно обґрунтовані витрати з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення (Всі визначення терміна — 4)

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення — вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води (Всі визначення терміна — 4)

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води — вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Тарифи на теплову енергію

Тарифи на теплову енергію — грошовий вираз витрат з виробництва, транспортування (включаючи витрати з транспортування через мережі, що належать іншим споживачам, до балансового розмежування мереж), постачання 1 Гкал теплової енергії з урахуванням інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно з методиками, розробленими Мінбудом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Умовно-змінна частина

Умовно-змінна частина — складова двоставкового тарифу, яка включає витрати, безпосередньо пов'язані з обсягами споживання теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, а також частину прибутку, розраховану відповідно до пункту 97 цього Порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011

Умовно-постійна частина

Умовно-постійна частина — складова двоставкового тарифу, яка включає витрати підприємства, пов'язані з необхідністю підтримання в робочому стані джерел теплової енергії, теплових мереж і теплоспоживальних установок, а також частину прибутку, розраховану відповідно до пункту 97 цього Порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.08.2011


вгору