Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті
ЮНЕСКО; Конвенція, Кодекс, Стандарт [...] від 18.11.2005

Акредитовані лабораторії допінг-контролю

"Акредитовані лабораторії допінг-контролю" означають лабораторії, акредитовані Всесвітнім антидопінговим агентством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Антидопінгова організація (Всі визначення терміна — 2)

"Антидопінгова організація" означає юридичну особу, відповідальну за прийняття правил, які стосуються розроблення, здійснення або забезпечення дотримання будь-якого елементу процесу допінг-контролю. Сюди входить, наприклад, Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний параолімпійський комітет, інші організації, які проводять масштабні заходи та здійснюють на них тестування, Всесвітнє антидопінгове агентство, міжнародні федерації та національні антидопінгові організації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Без попереднього сповіщення

"Без попереднього сповіщення" означає допінг-контроль, який проводиться без попереднього сповіщення спортсмена, при якому встановлюється постійний супровід спортсмена з моменту його сповіщення до взяття проби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Використання (Всі визначення терміна — 5)

"Використання" означає застосування, пероральне введення, ін'єкцію або вживання будь-яким іншим способом будь-якої забороненої речовини або забороненого методу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Всесвітнє антидопінгове агентство

"Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА)" означає фонд з цією назвою, заснований відповідно до швейцарського законодавства 10 листопада 1999 р.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Дозвіл на терапевтичне використання

"Дозвіл на терапевтичне використання" означає дозвіл, який видається відповідно до Стандартів видачі дозволів на терапевтичне використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Допінг у спорті (Всі визначення терміна — 3)

"Допінг у спорті" означає випадок порушення антидопінгового правила.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Допінг-контроль (Всі визначення терміна — 3)

"Допінг-контроль" означає процес, який включає в себе планування проведення тестів, взяття та оброблення проб, лабораторний аналіз, робота з результатами, слухання та апеляції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Допінг-контроль поза змаганням

"Допінг-контроль поза змаганням" означає будь-який допінг-контроль, який проводиться поза змаганням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Допоміжний персонал спортсмена

"Допоміжний персонал спортсмена" означає будь-якого тренера, інструктора, менеджера, агента, члена штату команди, посадову особу, медичний або парамедичний персонал, які працюють зі спортсменами або займаються лікуванням спортсменів, що беруть участь або готуються до участі в спортивному змаганні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Заборонена речовина

"Заборонена речовина" означає будь-яку речовину, зазначену як така у Забороненому списку, який внесено в Доповнення 1 до цієї Конвенції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Заборонений метод

"Заборонений метод" означає будь-який метод, зазначений як такий в Забороненому списку, який внесено в Доповнення 1 до цієї Конвенції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Заборонений список

"Заборонений список" означає список, внесений у Доповнення 1 до цієї Конвенції, в якому вказані заборонені речовини й заборонені методи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Змагання

"Змагання" означає одиночну гонку, матч, гру або окреме спортивне змагання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Належним чином уповноважені групи допінг-контролю

"Належним чином уповноважені групи допінг-контролю" означають групи допінг-контролю, які діють під керівництвом міжнародних або національних антидопінгових організацій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Олімпійський рух

"Олімпійський рух" означає всіх тих, хто згоден керуватися Олімпійською хартією і визнає повноваження Міжнародного олімпійського комітету, а саме: міжнародні федерації з видів спорту, які входять до програми Олімпійських ігор, національні олімпійські комітети, організаційні комітети Олімпійських ігор, спортсмени, судді та арбітри, асоціації та клуби, а також всі організації та установи, визнані Міжнародним олімпійським комітетом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Порушення антидопінгового правила

"Порушення антидопінгового правила" в спорті означає одне або декілька таких порушень:

a) наявність забороненої речовини або її метаболітів або маркерів у пробі, взятій із організму спортсмена;

b) використання або спроба використання забороненої речовини або забороненого методу;

c) відмова з'явитись на взяття проби чи неявка на взяття проби без поважних причин після одержання повідомлення відповідно до діючих антидопінгових правил або від взяття проби ухилення іншим чином;

d) порушення застосовних вимог, які стосуються присутності спортсмена для тестування поза змаганнями, в тому числі ненадання необхідної інформації стосовно його місцеперебування і неявку для тестування, яке призначається на основі обґрунтованих правил;

e) маніпуляції або спроба маніпуляцій із будь-якою частиною допінг-контролю;

f) володіння забороненими речовинами й методами;

g) розповсюдження будь-якої забороненої речовини чи будь-якого забороненого методу;

h) застосування чи спроба застосування будь-якої забороненої речовини чи забороненого методу до будь-якого спортсмена, або допомога, заохочення, сприяння, підбурювання, укриття або співучасть в будь-якій іншій формі, пов'язані з порушенням чи будь-якою спробою порушення антидопінгового правила.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Спортивна організація (Всі визначення терміна — 2)

"Спортивна організація" означає будь-яку організацію, яка виступає як керівний орган проведення спортивного заходу з одного або декількох видів спорту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Спортсмен (Всі визначення терміна — 6)

"Спортсмен" для цілей допінг-контролю означає будь-яку особу, яка займається спортом на міжнародному або національному рівні, як це визначається кожною національною антидопінговою організацією та визнається державами-учасницями, а також будь-яка інша особа, яка займається спортом чи бере участь в спортивному заході на нижчому рівні, як це визнається державами-учасницями. Для цілей програм освіти й підготовки "спортсмен" означає будь-яку особу, яка займається спортом під егідою спортивної організації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Тестування (допінг-контроль) (Всі визначення терміна — 3)

"Тестування" означає частини процесу допінг-контролю, до яких уходить планування проведення тестів, взяття проб, оброблення проб і транспортування проб у лабораторію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007

Тестування під час змагання

"Тестування під час змагання" для цілей диференціації між тестуванням під час змагань та поза ними, якщо правилами будь-якої міжнародної федерації чи іншої відповідної антидопінгової організації не передбачено іншого, означає проведення тесту, коли спортсмен відбирається для тестування у зв'язку з його участю в конкретному змаганні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.02.2007


вгору