Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Перелік, Вимоги, Форма типового документа, Декларація від 13.01.201694

Виробництво елементів обладнання об'єкта електроенергетики (Всі визначення терміна — 9)

Введення в експлуатацію - використання засобу вимірювальної техніки за призначенням споживачем (користувачем) в Україні в перший раз;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2016

Відкликання (Всі визначення терміна — 16)

Відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення засобу вимірювальної техніки, який вже було надано споживачу (користувачу);

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2016

Вузол (Всі визначення терміна — 8)

Вузол - апаратний пристрій, згаданий як такий в національних стандартах та технічних специфікаціях, для певних засобів вимірювальної техніки, що функціонує незалежно і утворює засіб вимірювальної техніки разом з іншими вузлами, з якими він сумісний, або із сумісним засобом вимірювальної техніки;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2016

Оцінка відповідності (Всі визначення терміна — 18)

Оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги цього Технічного регламенту, які стосуються засобів вимірювальної техніки, були виконані;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2016

Технічні специфікації

Технічні специфікації - документи (в тому числі міжнародні стандарти, нормативні документи Міжнародної організації законодавчої метрології), що встановлюють технічні вимоги, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.01.2016


вгору