Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (Всі визначення терміна — 4)

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації — аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які проводяться під час виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на рятування життя і збереження здоров'я людей, зменшення розмірів шкоди довкіллю й матеріальних збитків, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2006

Надзвичайна ситуація (Всі визначення терміна — 29)

Надзвичайна ситуація — порушення нормальних умов життя й діяльності людей на певній території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншим небезпечним явищем, які призвели або можуть призвести до людських та матеріальних втрат.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.03.2006


вгору