Про підприємства в Україні
Закон України від 27.03.1991887-XII

Асоціації підприємств

Асоціації — договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Види підприємств

Види підприємств

1. В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

господарське товариство;

підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;

державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство. Особливості створення, ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенного підприємства встановлюються розділом VIII цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Колективний договір (Всі визначення терміна — 3)

Колективний договір

1. Колективний договір укладається на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом і не може суперечити чинному законодавству України.

2. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників у використанні прибутку підприємства, якщо останнє передбачене статутом підприємства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Комерційна таємниця підприємства

Комерційна таємниця підприємства

Під комерційною таємницею підприємства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Консорціуми

Консорціуми — тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Концерни

Концерни — статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Корпорації

Корпорації — договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Майно підприємства

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Мале підприємство (Всі визначення терміна — 3)

До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства:

у промисловості та будівництві — з чисельністю працюючих до 200 чоловік;

в інших галузях виробничої сфери — з чисельністю працюючих до 50 чоловік;

у науці і науковому обслуговуванні — з чисельністю працюючих до 100 чоловік;

у галузях невиробничої сфери — з чисельністю працюючих до 25 чоловік;

у роздрібній торгівлі — з чисельністю працюючих до 15 чоловік.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Підприємство (Всі визначення терміна — 14)

Підприємство — основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Прибуток (доход) підприємства

Прибуток (доход) підприємства

На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток (доход).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004

Трудовий колектив

Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2004


вгору