Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 01.06.2011869

Базовий період (Всі визначення терміна — 20)

Базовий період - календарний рік, який передує планованому періоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Витрати на відшкодування втрат (Всі визначення терміна — 2)

Витрати на відшкодування втрат - витрати, що виникають у ліцензіатів (підприємств) протягом періоду розгляду розрахунків тарифів, встановлення та їх оприлюднення органом, уповноваженим встановлювати тарифи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.02.2018

Двоставковий тариф на теплову енергію (Всі визначення терміна — 2)

Двоставковий тариф на теплову енергію — грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Інвестиційна програма (Всі визначення терміна — 19)

Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов'язання суб'єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об'єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Інвестиційна програма — план використання коштів для здійснення інвестицій із зазначенням об'єктів та обсягів інвестування, джерел фінансування та графіка здійснення інвестиційних заходів на планований період з відповідними техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність і ефективність таких заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.11.2011

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 42)

Ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (далі - ліцензована діяльність)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Одноставковий тариф на теплову енергію (Всі визначення терміна — 4)

Одноставковий тариф на теплову енергію - вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання, витрат на відшкодування втрат, планованого прибутку і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.02.2018

Одноставковий тариф на теплову енергію — вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам, визначена як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування, постачання з урахуванням планованого прибутку і не розподілена на умовно-змінну та умовно-постійну частини тарифу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.02.2013

Операційна діяльність (Всі визначення терміна — 22)

Операційна діяльність — основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Основна діяльність (Всі визначення терміна — 6)

Основна діяльність — операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що забезпечують створення основної частки доходу підприємства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Планований період (Всі визначення терміна — 10)

Планований період - період тривалістю 12 місяців, на який здійснюється формування тарифів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Структура тарифів (Всі визначення терміна — 8)

Структура тарифів — складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.02.2013

Структура тарифів - складові економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи, та витрати на відшкодування втрат

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.02.2018

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення (Всі визначення терміна — 4)

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення - вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат, витрат на відшкодування втрат, планованого прибутку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.02.2018

Тарифи на надання послуг з централізованого опалення — вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.02.2013

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води (Всі визначення терміна — 4)

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води — вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.02.2013

Тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат, витрат на відшкодування втрат, планованого прибутку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.02.2018

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання (Всі визначення терміна — 3)

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання - вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат, витрат на відшкодування втрат, планованого прибутку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.02.2018

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання — вартість вироблення, транспортування та постачання одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.02.2013

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення (Всі визначення терміна — 3)

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення — вартість одиниці (1 куб. метр) централізованого водопостачання чи водовідведення відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.02.2013

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу (Всі визначення терміна — 2)

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу — вартість одиниці (1 Гкал) теплової енергії відповідної якості, що реалізується споживачам як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво, що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва теплової енергії з урахуванням планованого прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу (Всі визначення терміна — 2)

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу — абонентська плата за одиницю (1 Гкал/год.) теплового навантаження об'єктів теплоспоживання як грошовий вираз решти планованих економічно обґрунтованих витрат, що включаються до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу виробництва теплової енергії з урахуванням планованого прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.02.2013


вгору