Водні санітарно-транспортні засоби

Водні санітарно-транспортні засоби — до таких належать:

1) військові госпітальні судна, що належать конфліктуючим сторонам;

2) госпітальні судна, що використовуються виключно для гуманітарних завдань національними Товариствами Червоного Хреста або іншими офіційно визнаними товариствами допомоги або приватними особами, включаючи громадян нейтральних держав;

3) госпітальні судна, надані стороні, що перебуває у конфлікті, нейтральною державою або міжнародною гуманітарною організацією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Духовний персонал (інших держав)

Духовний персонал (інших держав) — особи як військові, так і цивільні, наприклад, священики, капелани тощо, які зайняті виключно виконанням своїх духовних функцій та належать до: збройних сил сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; медичних формувань або санітарно-транспортних засобів сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті; медичних формувань або санітарно-транспортних засобів сторони (іншої держави), зазначених у пункті 2 статті 9 Додаткового протоколу 1; організацій цивільної оборони сторони (іншої держави), що перебуває у конфлікті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Медичний персонал

Медичний персонал — лікарі, медсестри, санітари, інші особи, задіяні на постійних або тимчасових засадах виключно в медичних формуваннях або в санітарних перевезеннях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Медичні формування (Всі визначення терміна — 2)

Медичні формування — визнані законами країн, що перебувають у конфлікті, або надані конфліктуючим сторонам нейтральною державою або міжнародною гуманітарною організацією формування стаціонарного типу, які розміщені та використовують будівлі, стаціонарні споруди (госпіталі та інші заклади охорони здоров'я, центри переливання крові і профілактики захворювань, склади медичного майна, медико-фармацевтичні склади), і рухомі формування (карантинні станції, намети, установки під відкритим небом, транспортні засоби, що використовуються в медичних цілях); формування, покликані розшукувати поранених, хворих або осіб, які потерпіли від аварії судна чи літака, для їх евакуації, транспортування, діагностики розладів здоров'я або лікування, а також покликані здійснювати діяльність, пов'язану з профілактикою захворювань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Наземні санітарно-транспортні засоби

Наземні санітарно-транспортні засоби — санітарний наземний транспорт, який використовується виключно для санітарних перевезень по суші.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Особи, які потерпіли від аварії судна

Особи, які потерпіли від аварії судна, — особи (військовослужбовці і цивільні), які потрапили в небезпечну для їх життя ситуацію на морі або в інших водах внаслідок аварії судна чи літака, де вони перебували, і які утримуються на той момент від ворожих дій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Повітряні санітарно-транспортні засоби

Повітряні санітарно-транспортні засоби — літальні апарати, призначені для перевезення поранених, хворих, потерпілих від аварій, катастроф і стихійного лиха, медичного обладнання, засобів і персоналу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Поранені і хворі

Поранені і хворі — особи (військовослужбовці і цивільні), які через травми, хвороби або інші фізичні або психічні розлади чи інвалідність потребують медичної допомоги або догляду і які утримуються на той момент від будь-яких ворожих дій; це стосується також породіль, немовлят та інших осіб, які потребують на даний час медичної допомоги або догляду, наприклад, вагітні або немічні, які утримуються на той момент від будь-яких ворожих дій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Санітарне перевезення

Санітарне перевезення — транспортування (наземними, повітряними або водними засобами) поранених, хворих, осіб, які потерпіли від аварії судна, медичного, духовного персоналу, а також медичного обладнання, що перебуває під захистом Женевських Конвенцій і Додаткових протоколів до них.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Санітарні перевезення по воді

Санітарні перевезення по воді — перевезення, які здійснюються госпітальними суднами або іншими санітарними суднами і плавучими засобами, що використовуються для зазначеної мети. Всі судна для таких перевезень перебувають під захистом Женевських Конвенцій та Додаткових протоколів до них за умови, що про їх назви та інші ідентифікаційні ознаки поінформовано конфліктуючі сторони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Санітарно-транспортні засоби

Санітарно-транспортні засоби — санітарні наземні, водні і повітряні засоби (військові і цивільні), які постійно або тимчасово призначені виключно для санітарних перевезень і знаходяться під контролем сторони, що перебуває в конфлікті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала

Символіка Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (у тому числі Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця) — це емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (зображення відповідно червоного хреста на білому тлі; червоного півмісяця на білому тлі; червоної рамки у формі квадрата на білому тлі, що стоїть на одній із своїх вершин), назви (слова "Червоний Хрест", "Червоний Півмісяць", "Червоний Кристал") і розпізнавальні сигнали (спеціальні міжнародно визнані допоміжні сигнали (світлові, радіо-, електронні), що використовуються як захисні та розпізнавальні знаки для позначення осіб, рухомого та нерухомого майна відповідно до Женевських Конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року (далі — Женевські Конвенції), Додаткових протоколів до них та цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA

Цивільні особи (населення)

Цивільні особи (населення) — будь-яка особа, яка не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у статті 4 (А.1, А.2, А.3, А.6) Третьої Женевської Конвенції та у статті 43 Додаткового протоколу 1 до Женевських Конвенцій. У разі виникнення сумнівів щодо належності будь-якої особи до цивільних цю особу вважають цивільною. Цивільне населення складається зі всіх осіб, які є цивільними особами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.07.2010, UA


вгору