Перелік термінів Кількість: 10 термінiв

Емітент

Емітент — акціонерне товариство, яке здійснює випуск (емісію) акцій і несе перед акціонерами відповідальність за виконання обов'язків, що виникають відповідно до чинного законодавства України з права власності на акції.


Емітент — банк, який здійснює емісію платіжних карток.


Емітент — юридична особа, яка від свого імені випускає акції і виконує обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

 Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств
Фонд державного майна; Наказ, Порядок, Договір, Заява, Протокол, Перелік, Розпорядження, Форма типового документа від 03.07.20001368

Емітент — іноземний банк, іноземна компанія, що здійснюють випуск (емісію) чеків.


Емітент — член платіжної системи, який здійснює емісію платіжних карток.


Емітент — фінансова установа, яка здійснює емісію іпотечних облігацій відповідно до вимог, установлених цим Законом.

 Про іпотечні облігації
Закон України від 22.12.20053273-IV

Емітент — юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV

Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання за ними перед їх власниками

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV

Емітент — особа, яка здійснює випуск електронних грошей.

 Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні
Постанова Національного банку України; Положення, Повідомлення, Зразок, Форма типового документа, Інформація від 25.06.2008178

Емітент - Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні ЦП, облік яких відповідно до компетенції, установленої законодавством України, здійснює депозитарій Національного банкувгору