Перелік термінів Кількість: 1 термін

Емісія цінних паперів (Всі визначення терміна — 2)

Емісія цінних паперів - сукупність дій емітента, що спрямовані на реєстрацію випуску цінних паперів у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх розміщення серед інвесторів в цінні папери та здійснюються в послідовності, встановленій статтею 29 цього Закону

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору