Перелік термінів Кількість: 1 термін

Емісія (Всі визначення терміна — 2)

Емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору