Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Емісія

Емісія — проведення операцій з відкриття картрахунків і випуску платіжних карток певної платіжної системи.


Емісія - сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору