Перелік термінів Кількість: 1 термін

Емісійні цінні папери

Емісійні цінні папери — цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент).

До емісійних цінних паперів належать:

акції;

облігації підприємств;

облігації місцевих позик;

державні облігації України;

іпотечні сертифікати;

іпотечні облігації;

сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі — сертифікати ФОН);

інвестиційні сертифікати;

казначейські зобов'язання України.

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору