Про електронний цифровий підпис
Закон України від 22.05.2003852-IV

Акредитація (Всі визначення терміна — 15)

Акредитація - процедура документального засвідчення компетентності центра сертифікації ключів здійснювати діяльність, пов’язану з обслуговуванням посилених сертифікатів ключів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Акредитація — процедура документального засвідчення компетентності центра сертифікації ключів здійснювати діяльність, пов'язану з обслуговуванням посилених сертифікатів ключів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Блокування сертифіката ключа (Всі визначення терміна — 2)

Блокування сертифіката ключа — тимчасове зупинення чинності сертифіката ключа.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Блокування сертифіката ключа - тимчасове зупинення чинності сертифіката ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Відкритий ключ (Всі визначення терміна — 3)

Відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Відкритий ключ — параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Електронний підпис (Всі визначення терміна — 5)

Електронний підпис — дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов'язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Електронний підпис - дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Електронний цифровий підпис (Всі визначення терміна — 9)

Електронний цифровий підпис — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Засвідчення чинності відкритого ключа (Всі визначення терміна — 3)

Засвідчення чинності відкритого ключа - процедура формування сертифіката відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Засвідчення чинності відкритого ключа — процедура формування сертифіката відкритого ключа.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Засіб електронного цифрового підпису (Всі визначення терміна — 2)

Засіб електронного цифрового підпису — програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Засіб електронного цифрового підпису - програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або перевірки електронного цифрового підпису

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Захищений носій особистих ключів (Всі визначення терміна — 3)

Захищений носій особистих ключів - надійний засіб електронного цифрового підпису, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання


Захищений носій особистих ключів - надійний засіб електронного цифрового підпису, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на нього даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Компрометація особистого ключа (Всі визначення терміна — 3)

Компрометація особистого ключа — будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Компрометація особистого ключа - будь-яка подія та/або дія, що призвела або може призвести до несанкціонованого використання особистого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Надійний засіб електронного цифрового підпису (Всі визначення терміна — 3)

Надійний засіб електронного цифрового підпису - засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Надійний засіб електронного цифрового підпису — засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Підтвердження відповідності та проведення державної експертизи цих засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Особистий ключ (Всі визначення терміна — 3)

Особистий ключ — параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Особистий ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки підписувачу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Підписувач (Всі визначення терміна — 6)

Підписувач - особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Підписувач електронного документа

Підписувач — особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Посилений сертифікат відкритого ключа (Всі визначення терміна — 2)

Посилений сертифікат відкритого ключа (далі — посилений сертифікат ключа) — сертифікат ключа, який відповідає вимогам цього Закону, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Посилений сертифікат відкритого ключа - сертифікат ключа, який відповідає вимогам цього Закону, виданий акредитованим центром сертифікації ключів, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Послуги електронного цифрового підпису (Всі визначення терміна — 2)

Послуги електронного цифрового підпису - надання у користування засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги, визначені цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Послуги електронного цифрового підпису — надання у користування засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги, визначені цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012

Сертифікат відкритого ключа (Всі визначення терміна — 3)

Сертифікат відкритого ключа - документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2018

Сертифікат відкритого ключа (далі — сертифікат ключа) — документ, виданий центром сертифікації ключів, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу. Сертифікати ключів можуть розповсюджуватися в електронній формі або у формі документа на папері та використовуватися для ідентифікації особи підписувача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.10.2012


вгору