Перелік термінів Кількість: 9 термінiв

Експорт

"Експорт"- продаж або передача на інших законних підставах товарів, що контролюються, іноземним суб'єктам господарської діяльності та їх вивезення за митний кордон України або без нього, включаючи реекспорт товарів з митної території України, в тому числі:

а) передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;

б) передача в Україні або за її межами управління (контролю) товаром юридичній особі іноземної держави чи її представнику або іноземцю, в тому числі через засоби зв'язку;

в) надання послуг військового призначення за межами України юридичній або фізичній особі іноземної держави чи особі без громадянства;

г) фактичне відвантаження товарів з метою дальшої їх передачі або переміщення за межі України.


Експорт (експорт товарів) — продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України.

 Про зовнішньоекономічну діяльність
Закон України від 16.04.1991959-XII

Експорт - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів


Експорт — продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів.


Експорт — митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення умов їх використання за межами митної території України.

 Митний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 11.07.200292-IV

Експорт — продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб'єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі:

продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства;

продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв'язку;

розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства;

фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.


Экспорт — вывоз товаров (работ, услуг) с таможенных территорий Сторон без обязательства об обратном ввозе.


Експорт — вивезення вантажу за межі території України для вільного обігу без зобов'язання його повернення на цю територію та без встановлення умов його використання.


Експорт означає:

(a) процедуру експорту у значенні, наведеному в статті 161 Регламенту (ЄЕС) № 2913/92;

(b) реекспорт у значенні, наведеному в статті 182 Регламенту (ЄЕС) № 2913/92, але не включаючи товари, що переміщуються відповідно до процедури зовнішнього транзиту, як зазначено в статті 91 згаданого Регламенту, якщо жодні реекспортні формальності, зазначені у його статті 182(2), не були виконані;вгору