Блокування інформації (Всі визначення терміна — 3)

Блокування інформації в системі — дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Виток інформації (Всі визначення терміна — 2)

Виток інформації — результат дій, внаслідок яких інформація в системі стає відомою чи доступною фізичним та/або юридичним особам, що не мають права доступу до неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Власник інформації (Всі визначення терміна — 2)

Власник інформації — фізична або юридична особа, якій належить право власності на інформацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Власник інформаційно-телекомунікаційної системи

Власник системи — фізична або юридична особа, якій належить право власності на систему.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Доступ до інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі

Доступ до інформації в системі — отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Захист інформації (Всі визначення терміна — 8)

Захист інформації в системі — діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Знищення інформації

Знищення інформації в системі — дії, внаслідок яких інформація в системі зникає.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Інформаційна (автоматизована) система (Всі визначення терміна — 2)

Інформаційна (автоматизована) система — організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Інформаційно-телекомунікаційна система (Всі визначення терміна — 7)

Інформаційно-телекомунікаційна система — сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Комплексна система захисту інформації (Всі визначення терміна — 3)

Комплексна система захисту інформації — взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Користувач інформації в системі (Всі визначення терміна — 2)

Користувач інформації в системі (далі — користувач) — фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Криптографічний захист інформації (Всі визначення терміна — 11)

Криптографічний захист інформації — вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Несанкціоновані дії щодо інформації в системі (Всі визначення терміна — 2)

Несанкціоновані дії щодо інформації в системі — дії, що провадяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Обробка інформації

Обробка інформації в системі — виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Порушення цілісності інформації

Порушення цілісності інформації в системі — несанкціоновані дії щодо інформації в системі, внаслідок яких змінюється її вміст.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Порядок доступу до інформації в системі (Всі визначення терміна — 2)

Порядок доступу до інформації в системі — умови отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі та правила обробки цієї інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Телекомунікаційна система (Всі визначення терміна — 3)

Телекомунікаційна система — сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання, випромінювання або приймання її у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009

Технічний захист інформації (Всі визначення терміна — 6)

Технічний захист інформації — вид захисту інформації, спрямований на забезпечення за допомогою інженерно-технічних заходів та/або програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.04.2009


вгору