Водний кодекс Української РСР
Кодекс України; Закон, Кодекс від 09.06.1972771-VIII

Безстрокове (постійне) водокористування

Безстроковим (постійним) визнається водокористування без заздалегідь встановленого строку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Відособлене водокористування

У відособленому користуванні перебувають водні об'єкти або їх частини, надані в користування як для однієї, так і для декількох цілей одному водокористувачеві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Водні об'єкти — пам'ятки природи або пам'ятки історії і культури

Водні об'єкти — пам'ятки природи або пам'ятки історії і культури

Не оголошені заповідними водні об'єкти, що мають наукову, історичну або культурну цінність, визнаються пам'ятками природи або пам'ятками історії і культури в порядку, встановлюваному законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Державний водний кадастр (Всі визначення терміна — 3)

Державний водний кадастр

Державний водний кадастр включає дані обліку вод за кількісними і якісними показниками, реєстрації водокористувань, а також дані обліку використання вод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Єдиний державний водний фонд України

Єдиний державний водний фонд

Усі води (водні об'єкти) в Українській РСР входять до єдиного державного водного фонду.

Відповідно до Основ водного законодавства Союзу РСР і союзних республік єдиний державний водний фонд включає:

1) ріки, озера, водоймища, інші поверхневі водойми і водні джерела, а також води каналів і ставів;

2) підземні води і льодовики;

3) внутрішні моря та інші внутрішні морські води СРСР;

4) територіальні води (територіальне море) СРСР.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Загальне водокористування (Всі визначення терміна — 2)

Загальне водокористування — здійснюване без застосування споруд або технічних пристроїв, що впливають на стан вод, і спеціальне водокористування — здійснюване із застосуванням таких споруд або пристроїв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Заповідні водні об'єкти

Заповідні водні об'єкти

Водні об'єкти, що становлять особливу наукову або культурну цінність, оголошуються у встановленому законодавством Союзу РСР і Української РСР порядку заповідними і надаються у безстрокове відособлене користування заповідників з метою охорони природи і проведення наукових досліджень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Підстави припинення права водокористування

Підстави припинення права водокористування

Право водокористування підприємств, організацій, установ і громадян підлягає припиненню відповідно у випадках:

1) відпадання потреби у водокористуванні або відмови від нього;

2) закінчення строку водокористування;

3) ліквідації підприємства, організації або установи;

4) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам;

5) виникнення потреби вилучення водних об'єктів з відособленого користування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Спеціальне водокористування (Всі визначення терміна — 4)

До спеціального водокористування в окремих випадках може бути також віднесено користування водними об'єктами без застосування споруд або технічних пристроїв, але таке, що впливає на стан вод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Спільне водокористування

При спільному водокористуванні водний об'єкт або його частина перебувають у користуванні кількох водокористувачів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995

Тимчасове водокористування

Тимчасове користування може бути короткостроковим — до трьох років і довгостроковим — від трьох до двадцяти п'яти років.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.06.1995


вгору