Апеляційна палата (Всі визначення терміна — 6)

Апеляційна палата — колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Видова назва товару

Видова назва товару — застосовувана в назві товару назва географічного місця, в якому спочатку товар цього виду вироблявся, яка згодом стала загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару безвідносно до конкретного місця його походження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Географічне зазначення походження товару

Географічне зазначення походження (далі — ГЗП) товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Географічне місце

Географічне місце — будь-який географічний об'єкт із офіційно визначеними межами, зокрема: країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Зазначення походження товару

Зазначення походження товару — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- просте зазначення походження товару;

- кваліфіковане зазначення походження товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Кваліфіковане зазначення походження товару (Всі визначення терміна — 2)

Кваліфіковане зазначення походження товару — термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;

- географічне зазначення походження товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Назва місця походження (НМП) товару (Всі визначення терміна — 2)

Назва місця походження (далі — НМП) товару — назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Просте зазначення походження товару

Просте зазначення походження товару — будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору