Про Національну програму інформатизації
Закон України від 04.02.199874/98-ВР

База даних (Всі визначення терміна — 11)

База даних — іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

База даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

База знань (Всі визначення терміна — 2)

База знань - масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки відповідними програмними засобами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

База знань — масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки відповідними програмними засобами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Геоінформаційні системи (Всі визначення терміна — 3)

Геоінформаційні системи - сучасні комп'ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Геоінформаційні системи — сучасні комп'ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Засоби інформатизації (Всі визначення терміна — 4)

Засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Засоби інформатизації — електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Інформатизація (Всі визначення терміна — 4)

Інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Інформатизація — сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Інформаційна послуга (Всі визначення терміна — 4)

Інформаційна послуга - дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Інформаційна послуга — дії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Інформаційна технологія (Всі визначення терміна — 3)

Інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Інформаційна технологія — цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Інформаційний продукт (продукція) (Всі визначення терміна — 2)

Інформаційний продукт (продукція) - документована інформація, яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Інформаційний продукт (продукція) — документована інформація, яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Інформаційний ресурс (Всі визначення терміна — 4)

Інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Інформаційний ресурс — сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Інформаційний суверенітет держави (Всі визначення терміна — 2)

Інформаційний суверенітет держави - здатність держави контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування національної безпеки держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Інформаційний суверенітет держави — здатність держави контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування національної безпеки держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Локалізація програмних продуктів (Всі визначення терміна — 2)

Локалізація програмних продуктів - приведення програмних продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із законами України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, що діють в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Локалізація програмних продуктів — приведення програмних продуктів, які використовуються в Україні, у відповідність із законами України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, що діють в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Нерезиденти (Всі визначення терміна — 17)

Нерезиденти — юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, створені за участю юридичних і фізичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Нерезиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності, створені за участю юридичних і фізичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Окреме завдання

Окреме завдання - комплекс проектів інформатизації, взаємопов'язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації, складом виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Окреме завдання у інформатизації

Окреме завдання — комплекс проектів інформатизації, взаємопов'язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації, складом виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Проект інформатизації (Всі визначення терміна — 2)

Проект інформатизації — комплекс взаємопов'язаних заходів, як правило, інвестиційного характеру, що узгоджені за часом, використанням певних матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті створення заздалегідь визначених інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають певним технічним умовам і показникам якості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Проект інформатизації - комплекс взаємопов'язаних заходів, як правило, інвестиційного характеру, що узгоджені за часом, використанням певних матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових та інших ресурсів і мають на меті створення заздалегідь визначених інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають певним технічним умовам і показникам якості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Резиденти (Всі визначення терміна — 17)

Резиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2016

Резиденти — юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012


вгору