Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 17.07.2009737

Адміністративна послуга (Всі визначення терміна — 4)

Адміністративна послуга — це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.05.2013

Адміністративний акт

Адміністративний акт — це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.05.2013

Стандарт адміністративної послуги

Стандарт адміністративної послуги — це акт, який видається суб'єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання, зокрема умови та відповідальних осіб. Установлювати стандартом адміністративної послуги права і обов'язки громадян забороняється.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.05.2013


вгору