Автоматизована система централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

Автоматизована система централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій - сукупність організаційно і технічно поєднаних програмних і технічних засобів, телекомунікаційних мереж, телемереж та інших засобів оброблення та передачі (відображення) інформації, що призначені для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільного захисту до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління і сил цивільного захисту, підприємств, установ, організацій та населення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій

Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій - комплекс організаційно-технічних заходів щодо технічного обслуговування, поточного ремонту, планування експлуатації, а також здійснення контролю за забезпеченням надійного функціонування апаратури і технічних засобів оповіщення та технічних засобів телекомунікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення

Загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення - програмно-технічний комплекс, призначений для оповіщення чергових служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів управління ДСНС

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Інформування населення у сфері цивільного захисту

Інформування населення у сфері цивільного захисту - доведення органами управління цивільного захисту через засоби масової інформації, телерадіомережі відомостей про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, про способи та методи захисту від них, а також про свою діяльність з питань

цивільного захисту, в тому числі з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Локальна система оповіщення

Локальна система оповіщення - програмно-технічний комплекс, що створюється і функціонує на об’єкті підвищеної небезпеки та призначений для оповіщення у разі загрози виникнення та під час виникнення надзвичайних ситуацій, в результаті яких у зону можливого негативного впливу потрапляє населення, територія інших підприємств, установ і організацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Місцева автоматизована система централізованого оповіщення

Місцева автоматизована система централізованого оповіщення - програмно-технічний комплекс, призначений для оповіщення осіб керівного складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, об’єднаної територіальної громади)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Об'єктова система оповіщення

Об’єктова система оповіщення - програмно-технічний комплекс, що створюється і функціонує на об’єкті підвищеної небезпеки та об’єкті з масовим перебуванням людей, призначений для оповіщення у разі загрози виникнення та під час виникнення надзвичайних ситуацій, в результаті яких зона можливого ураження не виходить за його територію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Спеціалізовані технічні засоби попередження та інформування населення в місцях масового перебування людей

Спеціалізовані технічні засоби попередження та інформування населення в місцях масового перебування людей - особливим чином створені технічні засоби, які здійснюють передачу аудіоповідомлень або аудіовізуальних та інших повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій і правил здійснення заходів безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Спеціальна система оповіщення

Спеціальна система оповіщення - програмно-технічний комплекс, що створюється і функціонує на об’єкті підвищеної небезпеки, призначений для оповіщення у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, в результаті яких у зону можливого ураження потрапляє населення і територія інших адміністративно-територіальних одиниць

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA

Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення

Територіальна автоматизована система централізованого оповіщення - програмно-технічний комплекс, призначений для оповіщення осіб керівного складу і чергових служб відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також населення через місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення та інші системи оповіщення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 27.09.2017, UA


вгору