Відправник небезпечного вантажу (Всі визначення терміна — 3)

Відправник небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Об'єкт страхування за договором страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Об'єктом страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Одержувач небезпечного вантажу (Всі визначення терміна — 3)

Одержувач небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Перевізник небезпечного вантажу (Всі визначення терміна — 4)

Перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Страхова сума за договором страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Страховою сумою за страхуванням відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є сума, в межах якої страховик зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій особі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Страховий випадок за договором страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Страховий випадок — будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Страховики за договором страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Страховиками є юридичні особи — резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Страхові ризики за договором страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Страхувальники за договором страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002

Треті особи за договором страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

Треті особи — фізичні та юридичні особи, яким заподіяна шкода у зв'язку з настанням негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2002


вгору