Перелік термінів Кількість: 9 термінiв

Акт перевірки

Акт перевірки — документ про результати проведеної перевірки Банку, який складається інспекційною групою та затверджується начальником відділу інспектування Фонду.


Акт перевірки — це оформлений у встановленому порядку документ, який складається посадовими особами органів контролю за результатами перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.


Акт перевірки — оформлений у встановленому порядку документ, який складається посадовими особами органів контролю за результатами перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.


Акт перевірки — документ, який складається особою (особами), що проводила перевірку державних закупівель, фіксує факт її проведення та результати. Заперечення, зауваження до акта перевірки (за їх наявності) та висновки на них є його невід'ємною частиною.


Акт перевірки — документ, який фіксує факт проведення планових, позапланових перевірок суб'єктів господарювання і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища та його дотримання.

 Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства
Мінприроди України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Повідомлення, Акт, Припис від 10.09.2008464

Акт перевірки — документ, який складається посадовою особою (особами), що проводила перевірку, за її результатами.

 Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Порядок, Перелік від 30.01.200963

Акт перевірки - службовий документ, який засвідчує факт проведення перевірки діяльності ліцензіата щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства та (або) умов ліцензії та наявність або відсутність ознак порушень


Акт перевірки - документ, який складається уповноваженими особами Нацкомфінпослуг, що проводили перевірку діяльності об’єкта нагляду, в якому відображаються факт і результати її проведення


Акт перевірки - документ, який складається під час інституційного аудиту за результатами проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освітивгору