Про фінансовий лізинг
Закон України від 16.12.1997723/97-ВР

Договір фінансового лізингу (Всі визначення терміна — 2)

За договором фінансового лізингу (далі — договір лізингу) лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Істотні умови договору лізингу

Істотними умовами договору лізингу є:

предмет лізингу;

строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);

розмір лізингових платежів;

інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Лізингові платежі

Лізингові платежі можуть включати:

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Лізингодавець (Всі визначення терміна — 3)

Лізингодавець — юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Лізингоодержувач (Всі визначення терміна — 3)

Лізингоодержувач — фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Предметом договору лізингу

Предметом договору лізингу (далі — предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Продавець (постачальник) (Всі визначення терміна — 2)

Продавець (постачальник) — фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Сублізинг (Всі визначення терміна — 4)

Сублізинг — це вид піднайму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004

Фінансовий лізинг (Всі визначення терміна — 8)

Фінансовий лізинг (далі — лізинг) — це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.01.2004


вгору