Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи від 20.08.2008717

Здатність до первинного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини

Здатність до первинного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини — структурна зміна (трансформація) поверхнево-активної речовини мікроорганізмами, що призводить до втрати її властивостей у результаті розкладу вихідної речовини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Здатність до повного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини

Здатність до повного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини — рівень біологічного розкладу, коли поверхнево-активна речовина повністю переробляється мікроорганізмами під впливом кисню, що призводить до її розпаду на вуглекислий газ, воду, мінеральні солі будь-яких інших присутніх елементів (мінералізація) та утворення нових мікробних чарункових компонентів (біомаси).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Мийний засіб

Мийний засіб — будь-яка речовина або препарат, що містить мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання або очищення. Мийний засіб може бути у формі рідини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Очищення

Очищення — відокремлення забруднень від основи з переведенням їх у стан розчину чи дисперсії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Поверхнево-активна речовина

Поверхнево-активна речовина — будь-яка органічна речовина та/або препарат, що використовуються у мийному засобі, мають поверхнево-активні властивості і складаються з однієї або більше гідрофільних груп та однієї або більше гідрофобних груп такого характеру та розміру, який може знизити рівень поверхневого натягу води, сформувати моношари, що розтікаються або адсорбуються на межі між водою і повітрям, емульсії та/або мікроемульсії, та/або міцели, а також адсорбувати на межі між водою і твердою поверхнею.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Прання (Всі визначення терміна — 3)

Прання — видалення різноманітних забруднень з тканин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Препарат (Всі визначення терміна — 4)

Препарат — суміш або розчин, що складається з двох або більше речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Промисловий мийний засіб

Промисловий мийний засіб — мийний засіб, що використовується у промисловості для миття та очищення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008

Речовина

Речовина — хімічний елемент та його сполуки у природному стані або ті, що отримані в результаті будь-якого технологічного процесу, включаючи будь-які добавки, необхідні для забезпечення її стійкості, та будь-які домішки, що утворюються під час технологічного процесу, але крім будь-якого розчинника, що може бути відокремлений, не впливаючи на стійкість речовини або не змінюючи її складу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.09.2008


вгору