Випробування (Всі визначення терміна — 8)

Випробування — експериментальне визначення кількісних та/або якісних характеристик устатковання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Граничний строк експлуатації устатковання

Граничний строк експлуатації устатковання — встановлені експлуатаційними документами строк експлуатації або величина ресурсу, після закінчення (вичерпання) яких експлуатація устатковання припиняється.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Граничний технічний стан устатковання

Граничний технічний стан устатковання — стан устатковання, при якому подальша експлуатація або відновлення його працездатного стану неможливі чи недоцільні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Експертна організація (Всі визначення терміна — 6)

Експертна організація — суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Експертне обстеження (технічне діагностування) (Всі визначення терміна — 3)

Експертне обстеження (технічне діагностування) — комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і строку подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведенні з експлуатації (далі — експертне обстеження).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Залишковий ресурс устатковання

Залишковий ресурс устатковання — строк експлуатації або величина ресурсу устатковання від моменту його експертного обстеження до переходу у граничний технічний стан.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Огляд (Всі визначення терміна — 12)

Огляд — контроль технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Організаційно-методичні документи (Всі визначення терміна — 2)

Організаційно-методичні документи — методики, інструкції, інші документи щодо проведення огляду, випробування та експертного обстеження устатковання, затверджені в установленому Держнаглядохоронпраці порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Роботодавець (Всі визначення терміна — 31)

Роботодавець — власник підприємства або уповноважений ним орган.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Спеціалізована організація (Всі визначення терміна — 14)

Спеціалізована організація — суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення огляду та випробування устатковання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Технічний огляд (Всі визначення терміна — 8)

Технічний огляд — комплекс робіт з контролю технічного стану, що здійснюється переважно з використанням органолептичних методів і засобів вимірювальної техніки, номенклатуру яких встановлено організаційно-методичними документами, та випробування устатковання (повний технічний огляд) або тільки з огляду (частковий технічний огляд), що проводяться у строк, у випадках та в обсязі, визначених нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Технічний стан устатковання

Технічний стан устатковання — стан устатковання в певний момент часу і в певних умовах зовнішнього середовища, який характеризується значенням параметрів, установлених технічними та експлуатаційними документами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004

Уповноважена організація (Всі визначення терміна — 4)

Уповноважена організація — визначений Держнаглядохоронпраці суб'єкт господарювання, діяльність якого не пов'язана з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням, монтажем, налагоджуванням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устатковання, який має дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання, а також здійснює науково-технічну підтримку державного нагляду за господарською діяльністю у сфері виробництва і праці, зокрема щодо проведення під час інспектування необхідних контрольних випробувань та огляду устатковання і матеріалів, досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2004


вгору