Про Національний банк України
Закон України від 20.05.1999679-XIV

Банківське регулювання (Всі визначення терміна — 2)

Банківське регулювання - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Банківське регулювання — одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Банківський нагляд (Всі визначення терміна — 2)

Банківський нагляд — система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Банківський нагляд - система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими особами, стосовно яких Національний банк України здійснює наглядову діяльність законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Банківські метали (Всі визначення терміна — 11)

Банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Валютна позиція (Всі визначення терміна — 3)

Валютна позиція — співвідношення вимог та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності — відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Валютна позиція - співвідношення вимог та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті та в кожному банківському металі. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Валютні цінності (Всі визначення терміна — 10)

Валютні цінності — матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Валютні цінності - матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Відкритий ринок (Всі визначення терміна — 6)

Відкритий ринок — ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу — зменшується.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Відкритий ринок - ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента. Використовується центральними банками для купівлі-продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Грошова одиниця України (Всі визначення терміна — 2)

Грошова одиниця

Грошовою одиницею України є гривня, що дорівнює 100 копійкам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Грошовий сурогат (Всі визначення терміна — 2)

Грошовий сурогат - будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цінностей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Грошовий сурогат — будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком України і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті, крім валютних цінностей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Грошово-кредитна політика (Всі визначення терміна — 2)

Грошово-кредитна політика - комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання визначених цим Законом засобів та методів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Грошово-кредитна політика — комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання визначених цим Законом засобів та методів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Грошово-кредитні зобов'язання (Всі визначення терміна — 2)

Грошово-кредитні зобов'язання - валюта в обігу, фінансові вимоги до Національного банку України, за винятком зобов'язань Національного банку України перед Кабінетом Міністрів України та міжнародними фінансовими організаціями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Грошово-кредитні зобов'язання — валюта в обігу, фінансові вимоги до Національного банку України, за винятком зобов'язань Національного банку України перед Кабінетом Міністрів України та міжнародними фінансовими організаціями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Девізна валютна політика (Всі визначення терміна — 2)

Девізна валютна політика — політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Девізна валютна політика - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Дисконтна валютна політика (Всі визначення терміна — 2)

Дисконтна валютна політика — зниження або підвищення Національним банком України процентних ставок за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Дисконтна валютна політика - зниження або підвищення Національним банком України процентних ставок за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позичковий капітал

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Золотовалютний резерв (Всі визначення терміна — 2)

Золотовалютний резерв — резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Казначейські зобов'язання (Всі визначення терміна — 2)

Казначейські зобов'язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Казначейські зобов'язання — боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Кредитор останньої інстанції (Всі визначення терміна — 2)

Кредитор останньої інстанції - Національний банк України, до якого може звернутися банк для отримання рефінансування в разі вичерпання інших можливостей рефінансування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Кредитор останньої інстанції — Національний банк України, до якого може звернутися банк для отримання рефінансування в разі вичерпання інших можливостей рефінансування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Металеві рахунки (Всі визначення терміна — 3)

Металеві рахунки - рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Металеві рахунки — рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Міжнародні стандарти аудиту (Всі визначення терміна — 3)

Міжнародні стандарти аудиту - прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів документи, що визначають стандарти аудиту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Міжнародні стандарти аудиту — прийняті Міжнародною федерацією бухгалтерів документи, що визначають стандарти аудиту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Міжнародні стандарти фінансової звітності (Всі визначення терміна — 6)

Міжнародні стандарти фінансової звітності — прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, що визначають стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, що визначають стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Національний банк України (Всі визначення терміна — 5)

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Національний банк України (далі — Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Нереалізовані доходи/витрати (Всі визначення терміна — 2)

Нереалізовані доходи/витрати — доходи/витрати від переоцінки фінансових активів та зобов'язань, монетарного золота та банківських металів, а також доходи/витрати від купівлі іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів, якщо такі операції здійснюються не за офіційним валютним курсом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Нереалізовані доходи/витрати - доходи/витрати від переоцінки фінансових активів та зобов'язань, монетарного золота та банківських металів, а також доходи/витрати від купівлі іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів, якщо такі операції здійснюються не за офіційним валютним курсом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Облікова ставка Національного банку України (Всі визначення терміна — 2)

Облікова ставка Національного банку України — один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Облікова ставка Національного банку України - один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Облікові системи

Облікові системи - сукупність відносин щодо формування, оброблення, зберігання та передавання інформації між державними органами, фінансовими установами, іншими юридичними особами під час реалізації державних проектів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Офіційне видання Національного банку України (Всі визначення терміна — 2)

Офіційне видання Національного банку України - спеціальне друковане видання, визначене Національним банком України як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного банку України, а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Офіційне видання Національного банку України — спеціальне друковане видання, визначене Національним банком України як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного банку України, а також інформаційно-аналітичні, статистичні та інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Офіційний валютний курс (Всі визначення терміна — 4)

Офіційний валютний курс — курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Охорона цінностей та об'єктів

Охорона цінностей та об'єктів - організація та практичне здійснення Національним банком заходів охорони щодо визначених і належних йому будівель, споруд, територій, транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і нерухомого майна, спрямованих на недопущення чи припинення протиправних дій щодо них, забезпечення їх недоторканності та цілісності, припинення несанкціонованого доступу до них третіх осіб, а також на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я працівників Національного банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Платіжний баланс (Всі визначення терміна — 2)

Платіжний баланс — співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.10.2013

Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015

Реалізовані доходи/витрати (Всі визначення терміна — 2)

Реалізовані доходи/витрати - доходи/витрати від переоцінки під час вибуття переоцінених фінансових активів і зобов'язань, монетарного золота та банківських металів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.02.2015


вгору