Перелік термінів Кількість: 1 термін

Дисконтні облігації (Всі визначення терміна — 2)

Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації, яка виплачується власнику облігації під час її погашення становить доход (дисконт) за облігацією

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору