Про затвердження Положення про порядок проведення санації державних підприємств
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 08.02.199467

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Всі визначення терміна — 3)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення суми коштів та короткотермінових фінансових вкладень до суми короткотермінових зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2000, UA

Коефіцієнт платоспроможності (Всі визначення терміна — 3)

Коефіцієнт платоспроможності, або загальний коефіцієнт покриття, визначається як відношення суми оборотних коштів до загальної суми короткотермінових зобов'язань за кредитами банку, інших позикових коштів і розрахунків з кредиторами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2000, UA

Короткотермінові зобов'язання

Короткотермінові зобов'язання — це короткотермінові кредити банків та інші позикові кошти, короткотермінові кредити та позики, не погашені в строк, розрахунки з кредиторами (крім кредиторів, майнові вимоги яких повністю забезпечено заставою).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2000, UA

Кошти (Всі визначення терміна — 11)

Кошти — це готівка в касі, суми на розрахунковому і валютному рахунках, інші кошти, короткотермінові фінансові вкладення (цінні папери, депозити).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2000, UA

Санація (Всі визначення терміна — 3)

Під санацією розуміється система економіко-організаційних заходів, спрямованих на оздоровлення фінансового стану підприємства-боржника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.03.2000, UA


вгору