Перелік термінів Кількість: 4 терміна

Академічна свобода

Академическая свобода — свобода излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами, а также свобода обучающихся получать знания согласно своим наклонностям.

 Модельний закон про освіту
СНД; Закон, Міжнародний документ, Модель від 03.04.1999

Академическая свобода — свобода излагать учебный предмет по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и производить их своими методами, а также свобода обучающихся получать знания согласно своим наклонностям.

 Модельний закон про вищу та післявузівську професійну освіту
СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон від 07.12.2002

Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом

 Про вищу освіту
Закон України від 01.07.20141556-VII

Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом

 Про освіту
Закон України від 05.09.20172145-VIII


вгору