Адміністратор комерційного обліку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Адміністратор комерційного обліку електричної енергії (адміністратор комерційного обліку) - суб’єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку на ринку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Адміністратор розрахунків (Всі визначення терміна — 2)

Адміністратор розрахунків - суб’єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії та проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Акредитація постачальника послуг комерційного обліку

Акредитація постачальника послуг комерційного обліку (акредитація) - документальне засвідчення адміністратором комерційного обліку правочинності та компетентності відповідного суб’єкта господарювання надавати послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Алгоритм розподілу коштів (Всі визначення терміна — 4)

Алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.11.2016

Алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Балансуюча група (Всі визначення терміна — 2)

Балансуюча група - об’єднання сторін, відповідальних за баланс, що створюється відповідно до цього Закону, в рамках якого одна сторона, що входить до такого об’єднання, несе відповідальність за небаланс електричної енергії усіх інших сторін, що входять до такого об’єднання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом (Всі визначення терміна — 2)

Балансуюча група виробників за "зеленим" тарифом - балансуюча група, в якій стороною, відповідальною за баланс, є гарантований покупець

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Балансуючий ринок електричної енергії (Всі визначення терміна — 3)

Балансуючий ринок електричної енергії (балансуючий ринок) - ринок, організований системним оператором з метою балансування обсягів виробництва (відпуску) та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання небалансів електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Вертикально інтегрована господарська організація (Всі визначення терміна — 2)

Вертикально інтегрована господарська організація - суб’єкт господарювання, який разом з особами, пов’язаними з ним прямо або опосередковано відносинами контролю, здійснює передачу або розподіл і щонайменше одну із функцій з виробництва або постачання електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Виробник електричної енергії (Всі визначення терміна — 5)

Виробник електричної енергії (виробник) - суб’єкт господарювання, який володіє або користується на законних підставах генеруючими потужностями, виробляє електричну енергію з метою її продажу на ринку електричної енергії, та/або надає допоміжні послуги відповідно до вимог цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Вільна пропускна спроможність (Всі визначення терміна — 2)

Вільна пропускна спроможність - доступна пропускна спроможність за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої відповідно до закону надано пріоритетний доступ. При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Гарантований покупець електричної енергії за "зеленим" тарифом

Гарантований покупець електричної енергії за "зеленим" тарифом (гарантований покупець) - суб’єкт господарювання, що відповідно до цього Закону купує електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Гарантований постачальник електричної енергії (гарантований електропостачальник)

Гарантований постачальник електричної енергії (гарантований електропостачальник) - електропостачальник, який здійснює постачання електричної енергії виключно на закріпленій території та зобов’язаний укласти договір на постачання електричної енергії з будь-яким споживачем електричної енергії, який до нього звернувся і розташований на території здійснення його ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Граничні показники (Всі визначення терміна — 3)

Граничні показники - визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об’єднану енергетичну систему України, у разі перевищення яких продаж електричної енергії має здійснюватися на ринку двосторонніх договорів та/або на ринку "на добу наперед" та балансуючому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії

Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (двосторонній договір) - договір, за яким здійснюється купівля-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів між двома суб’єктами господарювання, що мають право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на цьому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (Всі визначення терміна — 2)

Договір купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (договір на ринку "на добу наперед") - одночасне прийняття учасником торгів "на добу наперед" і оператором ринку прав та зобов’язань з купівлі-продажу продуктів електроенергії за результатами проведення відповідних торгів "на добу наперед"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Допоміжні послуги (Всі визначення терміна — 2)

Допоміжні послуги - послуги, визначені цим Законом та правилами ринку, які системний оператор закуповує у постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої і надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж - право електропостачальника на отримання послуги з передачі електричної енергії міждержавними електричними мережами з метою експорту та/або імпорту електричної енергії, набуте відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Доступна пропускна спроможність (Всі визначення терміна — 2)

Доступна пропускна спроможність - величина максимальної потужності електричної енергії, що може бути передана з енергетичної системи однієї країни до енергетичної системи іншої країни у відповідному напрямку за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об’єднаної енергетичної системи України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Електропередавальне підприємство

Електропередавальне підприємство - суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Електропостачальник (Всі визначення терміна — 3)

Електропостачальник - гарантований та/або незалежний постачальник електричної енергії, який діє відповідно до ліцензії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Електророзподільне підприємство (Всі визначення терміна — 2)

Електророзподільне підприємство - суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Кваліфікований споживач електричної енергії

Кваліфікований споживач електричної енергії (кваліфікований споживач) - споживач електричної енергії, який може вільно обирати електропостачальника та безпосередньо укладати з ним договір на обсяг власного споживання електричної енергії, з урахуванням положень пункту 3 розділу VI цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Кліринг на ринку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Кліринг на ринку електричної енергії - система безготівкових розрахунків через уповноважений банк, яка враховує взаємні фінансові вимоги та зобов’язання суб’єктів ринку щодо операцій з електричною енергією (продуктами електроенергії) і послуг, наданих на ринку електричної енергії, та завершуються платежем на різницю між сумами вимог та зобов’язань суб’єктів ринку, в тому числі за рахунок наданих фінансових гарантій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Кодекс електричних мереж (Всі визначення терміна — 2)

Кодекс електричних мереж - зведення вимог та правил, які регулюють взаємовідносини системного оператора, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, виробників, електропостачальників та споживачів електричної енергії щодо планування, розвитку та експлуатації об’єднаної енергетичної системи України та доступу до електричних мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Кодекс комерційного обліку електричної енергії

Кодекс комерційного обліку електричної енергії (кодекс комерційного обліку) - зведення вимог та правил щодо провадження комерційного обліку електричної енергії та надання послуг комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Комерційний облік електричної енергії (Всі визначення терміна — 4)

Комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між суб’єктами ринку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Небаланс електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Небаланс електричної енергії - різниця між фактичними обсягами відпуску або споживання чи експорту або імпорту електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, та акцептованими системним оператором (адміністратором розрахунків) договірними обсягами купівлі та/або продажу чи експорту або імпорту електричної енергії, визначеними відповідно до правил ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Незалежний електропостачальник

Незалежний електропостачальник - електропостачальник, який здійснює постачання електричної енергії кваліфікованому споживачу на умовах, визначених за результатами домовленостей із споживачем, або використовує її для власних потреб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Оператор ринку (Всі визначення терміна — 5)

Оператор ринку - оператор ринку "на добу наперед", який забезпечує організацію купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу на відповідному ринку згідно з отриманою ліцензією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Побутовий споживач електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Побутовий споживач електричної енергії (побутовий споживач) - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність, на підставі договору про постачання електричної енергії з електропостачальником

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Послуги комерційного обліку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Послуги комерційного обліку електричної енергії (послуги комерційного обліку) - визначені цим Законом послуги/роботи із забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Постачальник допоміжних послуг (Всі визначення терміна — 2)

Постачальник допоміжних послуг – виробник, електропостачальник та/або кваліфікований споживач електричної енергії, який відповідає встановленим правилами ринку вимогам щодо надання допоміжних послуг та зареєстрований відповідно до правил ринку для надання таких послуг, та інші особи, визначені цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Постачальник послуг комерційного обліку (Всі визначення терміна — 2)

Постачальник послуг комерційного обліку - суб’єкт господарської діяльності, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Постачання електричної енергії (Всі визначення терміна — 6)

Постачання електричної енергії - господарська діяльність електропостачальників на роздрібному ринку із забезпечення споживачів електричною енергією відповідно до умов укладеного договору про постачання електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки електропостачальників, системного оператора, електропередавального підприємства, оператора ринку, гарантованого покупця, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу та виробників електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), відкриті в уповноваженому банку і призначені для забезпечення проведення розрахунків відповідно до цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Правила ринку "на добу наперед"

Правила ринку "на добу наперед" - нормативно-правовий акт, який встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку "на добу наперед" та регулює відносини між оператором ринку та учасниками цього ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Правила ринку електричної енергії

Правила ринку електричної енергії (правила ринку) - нормативно-правовий акт, який встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку електричної енергії та регулює відносини між суб’єктами цього ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Продукт на ринку електричної енергії "на добу наперед"

Продукт на ринку електричної енергії "на добу наперед" (продукт електроенергії) - уніфікований погодинний обсяг електричної енергії, який продається (купується) в ході торгів "на добу наперед" згідно з правилами ринку "на добу наперед"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Рада ринку електричної енергії України

Рада ринку електричної енергії України - недержавна саморегулівна некомерційна організація, яка об’єднує учасників ринку з метою досягнення балансу їх інтересів через загальні збори учасників об’єднання та Раду директорів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 24.10.2013

Ринок двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії

Ринок двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії (ринок двосторонніх договорів) - система відносин між учасниками ринку щодо купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами відповідно до вимог цього Закону поза ринком "на добу наперед", балансуючим ринком та роздрібним ринком електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Ринок допоміжних послуг (Всі визначення терміна — 2)

Ринок допоміжних послуг - система відносин, що виникають у зв’язку з придбанням системним оператором допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Ринок електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Ринок електричної енергії (ринок електричної енергії України) - система відносин, які виникають між суб’єктами ринку при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі електричної енергії електричними мережами, постачанні електричної енергії споживачам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Ринок електричної енергії "на добу наперед" (Всі визначення терміна — 2)

Ринок електричної енергії "на добу наперед" (ринок "на добу наперед") - система відносин між учасниками ринку "на добу наперед" та оператором ринку щодо купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну за днем проведення торгів добу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Роздрібний ринок електричної енергії (Всі визначення терміна — 3)

Роздрібний ринок електричної енергії - система відносин, які виникають між електропостачальником та споживачем електричної енергії, а також електророзподільним підприємством у процесі постачання електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Системний оператор (Всі визначення терміна — 3)

Системний оператор - суб’єкт ринку електричної енергії, що здійснює відповідно до ліцензії централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об’єднаній енергетичній системі України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами інших держав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Системні обмеження (Всі визначення терміна — 2)

Системні обмеження - обставини, обумовлені необхідністю забезпечення функціонування об’єднаної енергетичної системи України в межах гранично допустимих значень, за яких можливе відхилення від оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей, відповідно до їх договірних обсягів відпуску електричної енергії та/або оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей відповідно до пропозицій (заявок) на балансуючому ринку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Споживач електричної енергії (Всі визначення терміна — 4)

Споживач електричної енергії - суб’єкт господарювання або фізична особа, що використовує електричну енергію для власних потреб на підставі договору про постачання електричної енергії з електропостачальником або інших підставах, передбачених цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Сторона, відповідальна за баланс (Всі визначення терміна — 2)

Сторона, відповідальна за баланс, - учасник ринку, який взяв на себе зобов’язання, а у разі об’єднання в балансуючу групу - у тому числі за інших сторін, відповідальних за баланс, щодо відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії в обсягах, що акцептовані системним оператором (адміністратором розрахунків) в погодинному добовому графіку відпуску та/або споживання або експорту або імпорту електричної енергії, та щодо врегулювання небалансів електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Суб'єкт ринку електричної енергії

Суб’єкт ринку електричної енергії (суб’єкт ринку) - виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, оператор ринку та гарантований покупець, які в установленому цим Законом порядку отримали доступ до ринку електричної енергії; системний оператор, адміністратор розрахунків, адміністратор комерційного обліку, постачальник послуг комерційного обліку, Фонд врегулювання вартісного дисбалансу, а також споживач електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" (Всі визначення терміна — 2)

Торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" (торги "на добу наперед") - процес визначення обсягів та ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії) на розрахункові періоди наступної за днем проведення торгів доби відповідно до правил ринку "на добу наперед"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Уповноважений банк ринку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Уповноважений банк ринку електричної енергії (уповноважений банк) - визначена Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання та на договірних засадах виконує функції адміністратора Фонду врегулювання вартісного дисбалансу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Учасник балансування

Учасник балансування - учасник ринку, який відповідає вимогам правил ринку щодо участі у балансуванні обсягів виробництва (відпуску) та імпорту і споживання та експорту електричної енергії в об’єднаній енергетичній системі України, яке здійснюється на балансуючому ринку, та зареєстрований відповідно до правил ринку для участі у балансуванні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Учасник ринку "на добу наперед"

Учасник ринку "на добу наперед" - виробник, електропостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство та гарантований покупець, які отримали доступ до ринку електричної енергії і підписали договір про участь у ринку "на добу наперед"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014

Учасник ринку електричної енергії (Всі визначення терміна — 2)

Учасник ринку електричної енергії (учасник ринку) - суб’єкт ринку, який отримав доступ до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії та/або надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.04.2014


вгору