Банк державного сектору економіки (Всі визначення терміна — 2)

Банк державного сектору економіки - державний банк у значенні, визначеному Законом України “Про банки і банківську діяльність”, або той, в якому держава прямо або опосередковано володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу та/або голосів і до якого протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій, а також віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.08.2015

Банк державного сектору економіки (далі - банк) - банк, в якому держава володіє не менш як 75 відсотками статутного капіталу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.02.2018

Платоспроможність навчального закладу

Платоспроможність навчального закладу - спроможність навчального закладу своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за зобов’язаннями загального фонду та зобов’язаннями за відповідними напрямами використання спеціального фонду;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.08.2015

Тимчасово вільні бюджетні кошти

Тимчасово вільні бюджетні кошти - кошти навчального закладу, які отримані ним за надання в установленому порядку платних послуг, обліковуються на відповідному рахунку спеціального фонду навчального закладу на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності та виникнення заборгованості за загальним фондом або відповідними напрямами використання спеціального фонду протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.08.2015


вгору