Про загальну середню освіту
Закон України від 13.05.1999651-XIV

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів

Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через інваріантну і варіативну складові, які встановлюють погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів), гранично допустиме навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Вечірня (змінна) школа II-III ступенів

Вечірня (змінна) школа II-III ступенів — навчальний заклад для громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації (Всі визначення терміна — 2)

Вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації - навчальний заклад для задоволення потреб громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації — навчальний заклад для задоволення потреб громадян за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Військовий (військово-морський) ліцей, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Військовий (військово-морський) ліцей, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою - заклад спеціалізованої освіти II-III або III ступенів військового профілю для дітей з 13 років

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Гімназія (Всі визначення терміна — 3)

Гімназія - заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Гімназія (гімназія-інтернат)

Гімназія (гімназія-інтернат) — навчальний заклад II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Державний стандарт загальної середньої освіти (Всі визначення терміна — 3)

Державний стандарт загальної середньої освіти - зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на відповідному рівні загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Державний стандарт загальної середньої освіти — зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Державний стандарт загальної середньої освіти - зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Загальна середня освіта (Всі визначення терміна — 4)

Загальна середня освіта - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Загальна середня освіта — цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Загальноосвітній навчальний заклад (Всі визначення терміна — 3)

Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Загальноосвітній навчальний заклад — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Заклад загальної середньої освіти

Заклад загальної середньої освіти - це заклад освіти, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері загальної середньої освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Інклюзивне навчання (Всі визначення терміна — 4)

Інклюзивне навчання - система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Колегіум (колегіум-інтернат)

Колегіум (колегіум-інтернат) — навчальний заклад II-III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-естетичного профілю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) (Всі визначення терміна — 2)

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) - комплексна система заходів супроводження дитини з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Ліцей (Всі визначення терміна — 3)

Ліцей - заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Ліцей (ліцей-інтернат)

Ліцей (ліцей-інтернат) — навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (Всі визначення терміна — 3)

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат — навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Навчально-реабілітаційний центр (Всі визначення терміна — 4)

Навчально-реабілітаційний центр — навчальний заклад для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Навчально-реабілітаційний центр - заклад загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат

Науковий ліцей, науковий ліцей-інтернат - заклад спеціалізованої освіти II-III або III ступеня наукового профілю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Освітня програма (Всі визначення терміна — 5)

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Педагогічне навантаження

Педагогічне навантаження

Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Педагогічний працівник

Педагогічні працівники

Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Позашкільний навчально-виховний заклад (Всі визначення терміна — 3)

Позашкільний навчально-виховний заклад — навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Позашкільний навчально-виховний заклад - навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у додатковій освіті за інтересами (науковими, технічними, художньо-естетичними, спортивними тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Початкова школа

Початкова школа - заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Професійний коледж (коледж) культурологічного або мистецького спрямування

Професійний коледж (коледж) культурологічного або мистецького спрямування - заклад спеціалізованої освіти, який забезпечує здобуття професійної мистецької освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Професійно-технічний навчальний заклад (Всі визначення терміна — 5)

Професійно-технічний навчальний заклад — навчальний заклад для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній загальній середній освіті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Професійно-технічний навчальний заклад - навчальний заклад для забезпечення потреб громадян у професійно-технічній і повній загальній середній освіті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Психолого-педагогічні послуги (Всі визначення терміна — 2)

Психолого-педагогічні послуги - комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2018

Санаторна школа

Санаторна школа - заклад загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів

Санаторна школа (школа-інтернат) I-III ступенів — навчальний заклад з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Система загальної середньої освіти

Система загальної середньої освіти

Систему загальної середньої освіти становлять:

загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління системою загальної середньої освіти, а також професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Спеціалізована мистецька школа (школа-інтернат)

Спеціалізована мистецька школа (школа-інтернат) - заклад спеціалізованої освіти I-III або II-III ступенів мистецького профілю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Спеціальна школа (Всі визначення терміна — 2)

Спеціальна школа - заклад загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів

Спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів — навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Типові навчальні плани

На основі Базового навчального плану Міністерство освіти України затверджує типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. У типових навчальних планах освітні галузі реалізуються в навчальні предмети та курси інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

Типові навчальні плани встановлюють сумарне гранично допустиме навчальне навантаження учнів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 10.08.2012

Учень (вихованець) (Всі визначення терміна — 3)

Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в одному із закладів загальної середньої освіти. Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти здійснюється, як правило, з 6 років

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів. Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з 6 років

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Учень (вихованець) — особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Школа соціальної реабілітації (Всі визначення терміна — 3)

Школа соціальної реабілітації — навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Школа соціальної реабілітації - заклад загальної середньої освіти для дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Школа-інтернат (ліцей-інтернат) спортивного профілю

Школа-інтернат (ліцей-інтернат) спортивного профілю - заклад спеціалізованої освіти I-III або II-III ступенів спортивного профілю (заклад із специфічними умовами навчання)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Школа-інтернат I-III ступенів

Школа-інтернат I-III ступенів — навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок держави дітей, які потребують соціальної допомоги.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору