Перелік термінів Кількість: 2 терміна

Державний комітет статистики України

Державний комітет статистики України (далі — Держкомстат України) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації.

 Про Положення про Державний комітет статистики України
Указ Президента України; Положення від 06.11.19971249/97

"Державний комітет статистики України" і "Держкомстат України" означають спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади Позичальника, який відповідає за проведення державної статистичної діяльності на території Позичальника, і створений Указом Президента України від 29 липня 1997 року N 734/97 "Про створення Державного комітету статистики України" і здійснює свою діяльність на підставі Указу Президента України від 19 січня 2004 року N 60/2004 "Про Державний комітет статистики України" та Закону України від 17 вересня 1992 року N 2614-XII "Про державну статистику", який викладено в новій редакції Законом України від 13 липня 2000 року N 1922-III.вгору